Sunday 24 January 2016

Att sila mjölk och svälja quorn

Tidningen Syres chefredaktör, Lennart Fernström, svarade på min artikel om att vi inte borde ha korna som syndabockar. Jag citerar större delen av hans svar här, och min replik/kommentar.

"Vi har veganskt i Syre av djur- och miljöetiska skäl. Att lyfta fram kött, mjölk eller ägg är att uppmuntra till dödande och tortyr."
Jag är ledsen för att jag inte informerades om denna tidningens linje innan jag tecknade prenumerationen. Har man grundinställningen att den som konsumerar mjölk uppmuntrar till dödande och tortyr kan man knappas göra en kritisk granskning av alla de felaktiga påståenden animalieproduktionen som sprids.

"Samtidigt är en kraftig minskning av ätande av djur, ägg och mjölk en förutsättning för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Det finns redan, precis som Rundgren efterlyser, en levande diskussion om palmolja, bekämpningsmedel, bilismen och flyget. Att de aktiviteterna också är ekologiskt ohållbara gör dock inte djurindustrin mer hållbar."
Jag håller med om att det finns en överkonsumtion av animalier i de rika länderna, särskilt av fläsk och kyckling, eftersom det ställer onödigt stora krav på miljön. Och jag är emot den industriella djurhållningen både ur ett etiskt perspektiv och ett miljöperspektiv. Det är också den som gjort kött så billigt att konsumtionen ökat kraftigt, och bönderna inte "har råd" att låta korna beta gräs. Däremot är det många människor i andra delar av världen som skulle må bra av att få mer animaliskt protein.

Fernström missar helt att poängen med exemplen om andra problem i jordbruket var att visa att man inte dömmer ut "matfett" därför att palmoljan är ett jätteproblem, eller "grönsaker" för att det används otroligt mycket bekämpningsmedel i de grödorna, medan man helt förkastar "animaliska livsmedel" därför att vissa typer av animalieproduktion ger upphov till miljöproblem.

Nedhuggning av regnskog är ett sådant exempel. Det tas oftas fram som ett argument mot köttkonsumtion. Men det är bara några procent av världens kött som har något att göra med regnskogar. Det är en mycket större andel av världens matfett som kommer från områden som skövlats för palmolja. Att EUs grisar, kor och kycklingar äter soja från Amazonas, Pampas och Cerradon beror i första hand på att den är billigare än det proteinfoder som kan odlas i EU. Detsamma gäller palmoljan.  EU länderna har lagt ner 100 miljoner hektar åker på femtio år, medan vårt ekologiska fotavtryck ökar i andra länder. Det är uttryck för ekonomiska systemfel snarare än på konsumenternas val av mat (oavsett om det gäller nötkött eller palmolja). 
"Enligt Fredrik Hedenus och David Bryngelsson, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, så släpper vi med dagens matvanor i Sverige ut 1,8 ton växthusgaser per person och år. Om alla i Sverige var veganer skulle utsläppen från mat minska till 500 kilo per person och år."
Det där stämmer inte alls. I deras rapport jämför man scenarion för 2050. Man har valt att ha ett huvudscenario byggt på att köttkonsumtionen skall öka ytterligare 45 % fram till 2050 (mjökkonsumtionen skulle däremot minska lite), vilket är ett helt orealistiskt scenario. Sedan har man jämfört det med ett veganskt scenario där det animaliska proteinet skall ersättas av quorn, tofu, sojabönor och sojamjölk. Det scenariot bygger på en mycket stor andel importerad mat, och det bygger på en kost som det inte alls är sannolikt att folk kommer att äta. Bara för att folk slutar äta kött är det inte troligt att de kommer äta en massa bönor och ärtor, utan de kommer äta tofuglass, en massa nötter, frukt och grönsaker samt processade livsmedel som ersätter kött. Trots detta är utsläppen från denna vegandiet inte 500 kg växthusgaser som Fernström påstår utan 900 kg. Och den siffran borde inte jämföras med den extrema köttdieten utan med de siffror som gäller nu, dvs 1500 kg. Förvisso en betydande minskning.

En liten lustighet i sammanhanget: Chalmersforskaren Bryngelson som gjort beräkningarna säger att kyckling kan räknas som grönsak ur klimatsynpunkt. Med sina utsläpp på 2,4 kilo koldioxid per kilo kött är kyckling mer klimatvänlig än till exempel köttersättningsprodukten quorn som släpper ut 4,3 kilo.


Men det slutar inte där, Fernström påstår att Chalmerssiffrorna handlar om våra utsläpp från "maten". Tyvärr är han i gott sällskap med att blanda ihop jordbruksråvaror med "mat". I de rika länderna sker uppemot hälften av alla växthusgasutsläpp efter gårdarna, i livsmedelsförädlingen, i lagringen, i matlagningen osv. Tittar man på hela kedjan ser man att den klimatsmarta potatisen inte är så klimatsmart när den blivit frysta pommes som skall värmas i ungen. Spannmål är bland det mest resurssnåla vi kan äta, men färsk pasta - icke sa nicke. De färdighackade salladerna och de veganska färdigrätterna är heller inga klimatsmarta alternativ. Jag har skrivit mycket om matens energiförbrukning i det här inlägget.

"Det stämmer att antalet vuxna nötkreatur i Sverige minskat, men frågan är hur relevant det är. Sveriges kött- och mjölkkonsumtion är högre nu än på 1930-talet. Minskningen beror på den högeffektiva kött- och djurindustrin där djuren dödas i låg ålder, i kombination med en allt större kött- och mjölkimport.En ko i dag producerar cirka tre gånger så mycket mjölk som på 30-talet. Då var ungefär en sjättedel av nötkreaturen under ett år, i dag är den andelen dubbelt så stor."
Kolla siffrorna: Direktkonsumtionen av mjölk har minskat från 216 liter per person och år 1950 till 86 liter per person och år 2013. Köttkonsumtionen har ökat en hel del, men den främsta ökningen är för kyckling som ökat dramatiskt. Fernströms resonemang om ökad "effektivitet" är korrekt, men missar helt poängen som gällde kornas klimatpåverkan. Det är ju inte att äta kött eller att dricka mjölk som ger utsläppen, utan det är de levande djuren. Även på global nivå minskar antalet nötkreatur per person. Det är märkvärdigt att detta minskande antal kor påstås vara ett större problem än det exploderande antalet bilarna eller flygresorna. Det var det mitt inlägg handlade om.


9 comments:

Laila said...

Bra rutet! Egentligen är fanatiker av hans typ lika snurriga som klimatförnekarna!
Du jobbar med så viktiga saker! Ska försöka få tag på dina böcker och läsa dem medan det fortfarande är innesittarväder!
Allt gott!/Laila

Anders Rydén said...

Man kan fråga sig om hemslaktat kött är med i statistiken?
Eller mjölkprodukterna från de egna hushållskorna?
Själv är jag tveksam till det.
Jag gissar att köttkonsumtionen var betydligt högre än vad statistiken säger.

Margareta Emanuelson said...

Mycket bra kommenterat! Jag blir sugen på att läsa din bok, Gunnar. Och jag förstår inte hur man kan anse att det är bättre med kyckling? Man kan inte bara stirra sig blind på klimat-påverkan, det handlar ju också om vad det är för mat som djuren äter. En kyckling äter enbart mat som konkurrerar med människoföda. En ko kan försörja sig på enbart "icke-människoföda" vilket också skall vägas in. Återigen, fokusera på flygen och bilarna - det är där vi verkligen kan göra skillnad. Men det är mycket enklare att skylla på korna.

Gunnar Rundgren said...

Margareta, ja den här ensidiga fokus på klimateffekten är olycklig.
Anders, jo det finns kanske sådana missar. Köttkonsumtionen var inte så liten som många tror ens på artonhundratalet. Men däremot var mejerikonsumtionen mycket lägre, Proportionen mjölk/kött från våra kor har förändrats dramatiskt i takt med att mjölkorna blivit allt mer produktiva. Detta diskuteras inte alls tillräckligt. Den största anledningen till att vi importerar så mycket nötkött är ju att mjölkproduktionen inte ger så mycket kött längre.
Laila, jo tanken har slagit mig också att de som försöker få det att låta som allt ordnar sig om vi bara slutar äta kött är en form av klimatförnekare som inte vill se att det STORA problemet är de fossila bränslena.

Unknown said...

Jag fick också "erbjudandet" att prenumerera på Syre. Önskar verkligen att de varit tydligare med sin agenda när de raggade mig som prenumerant. Hinner knappt läsa tidningen och när jag såg nån "konstverk" Pig and Butcher eller vad den nu hette med människan hängandes uppochner, slaktad av grisen, fick jag bara nog. Jag kommer inte slösa mina pengar på denna skittidning igen kan jag lova. De artiklarna som jag lyckats läsa resonerar inte med mig heller. Blir urless på att göra bönderna och djuren till bovarna.

Unknown said...

Jag fick också "erbjudandet" att prenumerera på Syre. Önskar verkligen att de varit tydligare med sin agenda när de raggade mig som prenumerant. Hinner knappt läsa tidningen och när jag såg nån "konstverk" Pig and Butcher eller vad den nu hette med människan hängandes uppochner, slaktad av grisen, fick jag bara nog. Jag kommer inte slösa mina pengar på denna skittidning igen kan jag lova. De artiklarna som jag lyckats läsa resonerar inte med mig heller. Blir urless på att göra bönderna och djuren till bovarna.

gunnar alskog said...

För kanske 15 år sen deltog jag på en ekokurs för bönder och räknade på hur energi och livsmedelstillgången skulle förändras på en ekogård om merparten av korna ersattes av en biogasreaktor. Resultatet blev mer livsmedel för avsalu (i form av mindre mjölk och kött men mycket mer ärter och spannmål,samt en del potatis och grönsaker) och ett stort överskott av energi i form av biogas. Dessutom mindre förluster av kväve och effektivare utnyttjande av tillgänglig växtnäring. Merparten av vallen användes till gasproduktion, korna föddes upp på enbart bete och vinterfoder för övervintring. Ekonomiskt och tekniskt ej möjligt pga lågt dieselpris och outvecklad rötmetod. Kommer vi att kunna fortsätta en djurhållning som inte tar tillvara djurens komparativa fördelar?

Gunnar Rundgren said...

Tamar, jag hade nöjet att se det där konstverket i Venedig, där det var en del av en fascinerande ryskt installation. Jag tyckte det var riktigt bra. Det tvingar oss att tänka. Även om jag inte är vegan så tycker jag det är bra att den typen av frågor ställs.
Gunnar, jag tror vi är på samma spår! Biogas kan bli en till viktig komponent i vårt jordbrukssystem. Överlag behöver vi se till olika produktion som kan integreras i ett bra system. Vi kommer få enorma problem om vi låter bio-energin skena iväg som ett separat kommersiellt spår, då kommer dagens foderodlingar framstå som små och oväsentliga i jämförelse. Om vi däremot integrerar djurproduktion och en ergiproduktion i ekologiska produktionssystem kommer de vara positiva.

Anonymous said...

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-ekonomaten-varken-nyttigare-eller-miljovanligare

Ni är lurade.