Tuesday, 19 January 2016

vad kostar jorden?


Man kan köpa lastbilslass med matjord för ett par hundra kronor per ton, vilket kan ge intrycket att det inte är en särskilt värdefull resurs. Men vi kan absolut inte producera jord för några hundra kronor per ton, vi kan bara skopa upp den på ställen där naturen och tidigare generationers bönder skapat den. Så priset för jorden har inget som helst samband med den levande jordens värde. 
Eva och Göran Göransson ser sin åker grävas bort för exploatering.

No comments: