Friday, 5 November 2010

....och liknande nonsens vad gäller örtmediciner

Man hinner bara ta sig för pannan för ett korkat EU direktiv, innan det är dags för nästa. På samma sätt som man vill kontrollera alla frön så vill man tvinga in alla örtmediciner i ett mycket strikt ramverk. Visst, de kan vara farliga och ha biverkningar, men många av dem har använts i hundratals, kanske tusentals år, och det är inte större skäl att underkasta dem strikta test nu - det vore som att börja testa morot, postatis och vete för att se att de inte är farliga. Jag är ingen expert i frågan, men det påminner starkt om det som gäller för fröna (se nedan). Du kan läsa mer på
http://www.anh-europe.org/news/anh-press-release-appeal-to-european-herbal-sector
(på engelska)

f.ö. så beskriver jag just det här i ett avsnitt av Trädgården Jorden:
"Radikala monopol
Med ”radikala monopol” syftar Illich på att en viss teknik eller en viss organisationsform ges en ställning där det i princip är omöjligt att klara sig utan det. Ett sådant exempel är polis och militär, som ju medvetet givits en unik ställning. Staten har ett radikalt våldsmonopol, det är endast staten som har rätt att utöva våld eller direkt begränsa medborgarnas frihet. Så långt är allt väl kanske, det får anses vara en del av samhällskontraktet. I det moderna samhället har dessa radikala monopol utökats långt utöver deras ursprungliga roll. Skolan är i princip ett radikalt monopol. Den är dels obligatorisk och dels starkt reglerad och kan bara tillhandahållas av godkända institutioner. Det är i princip omöjligt att komma någonstans i samhället om man inte har vissa specificerade utbildningar, oavsett vilka kunskaper man har. Internet är snart ett radikalt monopol, då det är nästan omöjligt att få tillgång till en del information och service om man inte är uppkopplad – i takt med att myndigheters och företags service förbättras på internet försämras den i ”verkligheten”. I USA får nog biltrafiken också anses vara ett radikalt monopol. Pengar är en särskild sorts radikalt monopol, vilket diskuteras mer senare. Det är inte alltid det finns en lag eller formell makt bakom dessa monopol.
 Standardisering och certifiering är relativt nya fenomen som ofta fungerar som radikala monopol som driver på koncentration och storskalighet. En tanke med standardiseringen är att den skall främja konkurrens på lika villkor, men ofta tvingar den företag att använda samma teknik och undviker på så sätt konkurrens. Ett exempel är livsmedelshygienregler. Samhället och köparna har konstant ökat kraven på livsmedelshygien. En av effekterna av detta är en utslagning av de mindre företagen och traditionella livsmedelsförädlingsmetoder. Ett annat område är byggnadsnormer/koder.
 Resultaten av de radikala monopolen är en kraftig begränsning av individens frihet och de kan leda till direkta tvång, t.ex. obligatorisk vaccination, avsättning av pensionskapital eller att höns måste hållas inomhus. Många av dessa saker krävs i all välmening, men utgör icke förty rent repressiva inslag i vårt samhälle, de begränsar valfriheten starkt och framförallt, vilket är det viktigaste, tvingar de in människor i de av samhället sanktionerade produktions-, konsumtions- och livsstilssystemen."

No comments: