Tuesday 23 November 2010

Om svårigheten att leva som samlare i industrisamhället...
Med införandet av jordbruket fick samlare och jägare - och nomader - flytta på sig. Stegvis drevs de bort från de produktiva zonerna till mer marginella områden, och det är bara där man fortfarfande kan finna kulturer som är uppbyggda runt samlande och jakt. En liknande utveckling har skett i fisket med den skillnaden att själva fisket har industrialiserats på ett helt annat sätt än jakt.

Men fortfarande idag så lever en del människor delvis på att samla in vilda växter. Ofta är det de fattigaste som håller på med dem. Jag har personligen varit inblandad i många projekt med insamling av vilda växter. I Sverige har det skett mest med skogsbär och svamp. Svenskar har gärna plockat åt sig själva, men i takt med ökat välstånd och sociala skyddsnät så har intresset hos svenskarna att plocka för försäljning minskat starkt.

Med klassisk klåfingrighet beslutade svenska myndigheter att bärplocking skulle beskattas och betraktas som vilket arbete som helst. Det är svårt att förstå hur man tänkt. Samtidigt som färre och färre svenskar vill plocka bär för att det lönar sig för dåligt, så skall man införa beskattning av verksamheten. Summan av kardemumman var förstås de senaste årens skandaler med bärplockare som inte fått tillräckligt betalt. Den här typen av problem fanns faktiskt inte tidigare.

Torfolk Gård, där jag tidigare var verksam, var ett av de få företag som baserade sin sylt på svenska bär, men i takt med bärbranchens urartning (och medias enkelspåriga rapportering) blev det till slut en belastning i stället för något positivt. Så nu kommer bären i stället från länder som inte bryr sig om att reglera bärplockning, som t.ex. Finland. Läs mer

Vårt konformistiska samhälle vill att samma regler skall gälla för allt och alla. Men vi ser ju hur svårt det är till och med för jordbruket att skötas enligt industri och marknadssamällets logik - det betalar förvisso skatt som alla andra. Hur svårt skall det då vara för försörjningsformer som hör hemma i tiden innan jordbruket.

Statistiken talar: 1902 exporterade Sverige 20000 ton lingon. År 2003 var motsvarande siffra för Lingonexporten 779 ton.....

No comments: