Friday 5 November 2010

Ny föreskrift från Jordbruksverket – flera frösorter riskerar att försvinna

Ett trist exempel på det som Ivan Illich kallade "radikala monopol". Vårt samhälle blir tyvärr mer och mer intolerant. Standardisering och certifiering kan vara nyttiga, men de kan också leda till enfald i stället för mångfald.

Jordbruksverket har precis kommit med ett förslag på en ny föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter. Förslaget baseras på ett EU-direktiv och innebär att alla köksväxtsorter som inte finns med på EU’s sortlista måste registreras till en kostnad av en anmälningsavgift på 3000 kr och en årlig avgift på 2000 kr. Gamla och lite udda sorter som inte odlas i några större mängder får därmed svårt att bära sina kostnader. De fröfirmor som säljer dessa sorter får svårt att överleva och 300-500 sorters grönsaksfröer riskerar att försvinna! Vem gynnar det här, kan man undra? Remisstiden är extremt kort, sista datum för remissvar är den 10 november och de nya reglerna förväntas gälla från den 1 januari 2011. Kontaktperson på jordbruksverket är Linda Qvarnemark, linda.qvarnemark@jordbruksverket.se

Mer info hittar ni här:

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/remisserochyttranden/remisser.4.2d224fd51239d5ffbf7800032690.html

http://www.alltomtradgard.se/forum/view-thread.xml?thread_id=840259&forum_id=13&moffset&offset=0&last=1

http://playrapport.se/#/video/2225034

No comments: