Wednesday 12 August 2009

Mer stolligheter om ekologiskt

Björn Lundgrens debattinlägg i Svenska Dagbladet 11 augusti hävdar att ekologisk jordbruk skulle vara dåligt för Afrika. Det är det senaste - men säkert inte det sista - inlägget för att kritisera ekologiskt lantbruk. Det intressanta är att Björn skriver att man kan dubbla skördarna med ekologisk odling. Det stöds av mina egna erfarenheter från Afrika och många andras. UNEP och UNCTAD publicerade nyligen en studie med samma slutsatser. Läs referat is theTelegraph.

Med konventionella metoder har man uppenbarligen inte lyckats dubbla skördarna i Afrika de senaste femtio åren. Och säg inte att det beror på att afrikanska bönder inte har haft tillgång på dessa insatsmedel. De har de visst haft och väldigt ofta till starkt subventionerade priser. Större delen av Zambias jordbruksbudget går till konstgödselsubventioner. De flesta biståndsfinansierade jordbruksprojekt har i själva verket byggt på stöd till använding av insatsmedel. Men det funkar helt enkelt inte.

Att dubbla skördarnas i Afrika är en bragd, och inte alls försumbart. I själva verket skulle redan en dubblering av skördarna tyvärr driva ned priserna så mycket att de redan fattiga bönderna skulle bli ännu fattigare. Men Björn Lundgren missar som så många andra mekanismerna i svält och elände. Det är faktiskt inte i första hand en fråga om teknik utan det handlar om sociala och ekonomiska förhållanden. Det finns helt ingen köpkraft i Afrika och det gör att det saknas ekonomiska incitament för småbönderna att producera mer, oavsett om de producerar ekologiskt eller icke-ekologiskt. Om de kopplas till fungerande marknader skapas incitament för ökad produktion, och då svarar det med ökad produktion. Det visar det biståndsfinansierade EPOPA programmet. Se hela rapporten på http://www.epopa.info/

F.ö. så var det så jordbruket utvecklades här också. Det var marknadskrafterna och inte konstgödseln som drev den tidiga produktivitetsrevolutionen i det svenska jordbruket. Konstgödseln fick allmän spridning först i ett senare skede, då Sverige nått en ekonomisk utvecklingsnivå långt över de afrikanska ländernas nivå idag. En annan sak är att ett marknadsanpassat jordbruk skapar sociala problem och utslagning. De afrikanska samhällena är dåligt anpassade för det.

Jag skrev mer om detta förra veckan:
Rika svälter inte

5 comments:

magnus said...

Nej, man har mångdubblat skördar i Afrika med kunskap i miljövänligt konventionellt jordbruk. Precis som skördar 3-dubblats sedan 40-talet i väst -- se diagram från forskning nederst på denna sida -- trots att man började konstgöda med supersulfat redan på 1800-talet (sen dess har skördar säkert minst 5-dubblats).

Att inte näringsämnen i luften får föras ned i jorden enligt ekoodlingen budord är inget annat än en religös idé om påstått kretslopp, men helt inkonsekvent. Ekoodling innebär att man vid gröngödsling för upp djupt liggande näringsämnen till ytan med mera. Allt mänsklig påverkan.

Men tillförs inte näring utarmas jordarna och produktionsförmågan faller.

Ekologisk odling är ett olyckligt namn då ekologi är en legitim forskingsgren som denna religiösa inriktning, alltså kapat. Jag är för ekologi och därför för det ansvarsfullt vanligt jordbruk men emot markkrävande jord- och människoutarmande ekoodling.

magnus said...

Du skriver negativt om "marknadsanpassat", vilket vittnar om att du äör emmot marknad. Men ditt påstående att marknaden aldrig gett mätta människor -- finns det något exempel i hela världen där man kan visa att planekonomi gett välstånd och mätta människor? Eller finns det något exempel där man kan visa att marknad gett hungriga människor?

Bevisen är så entydtigt något kan vara attt marknad -- vilket är fria människors fria beslut -- ger välstånd för alla. Amartya Sen försvarar demokrati med att den inte ger svält. Marknaden innebär just demokratisk frihet och garanterar detta.

Att många socialister likt du vill skapa en ekonomi i Afrika utan marknad är bara en potentiell tragedi för Afrika, som alltid brottats med regeringskontrollerad ekonomi och demokratibrist. Att du ska se det onda i det du förordar förväntrar jag mig inte.

Gunnar Rundgren said...

Jag tycker nog min syn på marknaden är mycket mer nyanserad än så. Jag skriver uttryckligen att det är marknadskrafterna som har varit drivande i produktivitetsrevolutionen. Dvs jag tillskriver dem mycket större betydelse än t.ex. konstgödseln. Att samtidigt se att marknadskrafterna skapar problem, och inte klarar att lösa en hel del problem, det är bara att vara klarsynt. De medger Sen också (det är ingen tillfällighet att jag citerar Sen i det tidigare inlägget). Att marknadskrafterna inte förmår driva någon utveckling i Afrika beror på många orsaker, en skriande fattigdom, dålig politik och att de traditionella afrikanska samhällenas kultur är motståndskraftiga mot ideerna om den enskildes framgångar (allt välstånd skall delas av den utökade familjen t.ex.). Bara för att nämna några saker.

Unknown said...

På Svt:s klimatsajt www.stallom.se har vi haft en livlig dialog för och emot ekoodling med anledning av Marit Paulsens onyanserade uttalanden i flera medier inkl Svt i april/maj månaden innan EU-valet.
http://stallom.se/2009/04/24/marit-paulsen-vs-ekojordbruket-darfor-ar-ekologiskt-odlat-battre/
Björn Lundgrens debattinlägg att ekojordbruk skulle vara dåligt för Afrika går stick i stäv med vad forskarna på CUL Centrum för Uthålligt jordbruk hävdar. Johanna Björklund hänvisar till en amerikansk studie som visar på motsatsen till Björn Ls åsikter.
Flera kommentarer har snuddat vid huvudskälet till varför vi omdelbart måste gå över till ekoodling: nämligen att befria oss från beroendet av olja och naturgas i jordbruket så fort vi kan. Om IEA:s senaste (3 augusti alarmerande prognos om en kommande oljebrist= stigande priser inom 5-10 år inträffar så ligger vi väldigt risigt till. Hur ska vi klara vår egen livsmedelförsörjning i Sverige, med ett oljepris på 150-250 dollar fatet? Vi vet också genom CUL att det tar 10-15 år att ställa om ettt industriellt jordbruk till ett ekojordbruk! Många av våra jordbruksmarker är så söderstressade och "döda" pga det industriella jorbrukets användning av konstgödsel och bekämningsmedel och helt befriade från mikroorganismer att de kan liknas med leca-kulor.

Dawit said...

Lägg ner bluffen SIDA. Låt Afrikanerna sköta sig själva. Det är en principsak. SIDA har aldrig gjort något bra för Afrika, och att pracka på dem ännu en sak som SIDA inte vet ett dyft om är ytterligare ett hammarslag på den redan inslagna spiken. Måste erkänna att jag själv inte kan tillräckligt om odling av grödor för att uttala mig i själva kärnfrågan eko-odling, men en sak vet jag - SIDA är och förblir ett förtryckar redskap i händerna på diktatorer och korrumperade SIDA-anställda mot de som ska stå som mottagare till vår "hjälp".