Thursday 19 March 2009

Minskad marginalnytta av globalisering?

Frågan är också om inte de positiva effekterna av globalisering har avtagit starkt i det nuvarande samhället, där de flesta industriprocesser är standardiserade och identiska i alla länder. Det förefaller som de sk ”komparativa fördelarna” främst handlar om löner, eftersom – inom industrin - allt annat är lika. En fabrik i Thailand, kan mycket väl vara ägt av ett indiskt företag, ha en chef från USA och använda teknologi från Kina. Det är således inte företagets egna resurser och produktion som är det som skiljer sig från liknande företag i andra länder, utan det är den Thailandska arbetskraften och den Thailändska makro-ekonomiska situationen.

Detta leder till den intressanta observationen att det inte är i första hand ”företag” och ”entreprenörer” vilka konkurrerar med varandra på en global marknad, utan det är snarare politiska system och stater som konkurrerar, och det gör de ju främst genom att ”snedvrida” konkurrensen, till exempel genom att inte ha någon företagsskatt, skattelättnader för utländska investeringar osv. Om så är fallet så utgör organisationer som WTO och i ännu högre grad EU som direkt skadliga eftersom de hela tiden försöker minska skillnaderna mellan staternas regleringar. Och krav på till exempel internationella regleringar av finansiella marknader framstår som farliga.

3 comments:

Johan said...

Jag har grubblat en del på globalisering och transporter på sistone. Jag tror ju att frihandel är ett (om än inte det enda) kraftfullt sätt att omfördela resurser i världen. Och det behövs. Globaliseringen är också beroende av transporter, som ger upphov till växthusgaser, som vi inte behöver.

Det är möjligt att konstruera gränser, nyckeltal för hur mycket en produkts transporter får släppa ut. Dessa nyckeltal kan i princip sättas så att man i grova slängar begränsar sträckan.

Då uppstår frågan "hur mycket transport kan motiveras med hänsyn tagen till den nödvändiga omfördelningen av resurser?" Måste vi kunna köpa mat som kräver transport runt Goda Hoppsudden? Om alla satte en gräns i den trakten, så borde alla svaga regioner ha en stark region inom räckhåll. Räcker inte det?

Sådär håller jag på och klurar för tillfället.

Anonymous said...

Att det är männsikans kostander som gör var en produktion utförs det vet vi, jag tror inte politiker vill erkänna hur mycket de bdrar till snedvridning. Tänkte just att det är i prinsip inga företag som flyttar sin produktion till Africa Sub Sahara, undar varför allt går så långsamt i Africa, och hur stor del vi i den såkallade i-världen är skuld till det.

Anders said...

Hej!

Jag heter Anders Linder och arbetar med en miljökonferens som ska vara i maj och jag skulle vilja skicka information till dig.

Är du intresserad av detta och vill ha mer information så kan du höra av dig till anders.linder@prat.se

Tack på förhand!

Anders