Thursday 12 March 2009

En ny materialism

Många har sagt, inklusive jag själv att denna värld är för materialistisk, att vi behöver se andra värden. Och det ligger en hel del i det, men frågan är om vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Det som vi idag kallar materialism är konsumism, där miljoner produkter spottas ut av själlösa industrier och blommar några dagar innan de slängs. Det vi kallar materialism är kapitalism där allt skall ges ett marknadsvärde, och det marknadsvärdet är Värdet. Materialen, och alla materials moder – naturen – ses bara som något att exploatera.

I stället för att förkasta materialism så skall vi befria materialen från konsumismen och kapitalismen. En riktig materialism ser skönheten i tingen i sig, i deras inneboende historia. En riktig materialism vördar de processer som skapat floden, ja en riktig materialism kan till och med tycka att olja är riktigt vackert som ett uttryck för processer from pågått i miljoner år. En riktig materialism väljer trä framför betong och plast. Inte för att betong och plast är “onaturliga” utan för att de är döda material med lågt informationsinnehåll. Brädans historia är helt enkelt så mycket mer intressant. En riktig materialism väljer de mustiga jordbundna smakerna från riktig mat i stället för de själlösa industriprodukterna som smakar likadant från hundratals fabriker i världen. En riktig materialism värderar saker för deras inneboende kvaliteter och inte efter marknadsvärden, den bekräftar hur ovärderligt världen är, att vi inte kan sätta pris på oss själva, på maskrosen som bryter igenom asfalten eller på sandkornet som följde med våra nakna fötter in från stranden.

1 comment:

Johan said...

Skön vändning på begreppet materialism... Jag ställer upp på resonemanget rakt av.

Läste häromdagen, apropos -ismer, att de ganska vanliga bonussystemen kan tänkas vara kontraproduktiva. Man har genom olika studier kommit fram till att bonussystemen skapar incitament att fokusera på sin bonus och strunta i allt annat. Till exempel tenderar man att strunta i sin egen drift att göra ett bra jobb.

Problemet blir då att bonussystemen är väldigt spetsiga (har få fokus) och kan ge intrycket av att man blir klar varje år. Men inget företag lever i en enkel värld, och verksamheten fortsätter. Förefaller alltså rimligare att satsa på att chefer i dessa företag mår bra och känner att de gör ett bra jobb, när de gör det. Ställer helt andra krav på styrelser och ledning, men är förmodlligen mycket mer lönsamt på långsikt.