Monday 13 April 2009

200 miljarder energislavar

En människa behöver cirka 2500 kalorier per dag (2,9 kWh) , cirka åttio procent används bara för att vara vaken, tänka, äta osv, så knappa 600 Wh kan tänkas vara för arbete, men med hårt arbetande människor som äter mer kanske man kan ligga på 800 Wh per dag. På årsbasis så förbrukar en svensk sisådär en miljon kilokalorier vilket är 1,16 MWh. Svensken gör också av med 5,65 (amerikanen 7,71, engelsmannen 3,8 och senegalesen 0,25) ton oljekvivalenter energi, vilket motsvarar 65,7 MWh, dvs vi gör av med energi som motsvarar 57 människor (IEA 2008). Men vår ut-energi är bara en femtedel av det vi äter. Samtidigt är det också betydande energiförluster i användningen av den externa energin, det varierar med olika användningsområden. Men om vi antar en 40 procentig verkningsgrad i genomsnitt så innebär det att vi har 100 ”energislavar” för varje svensk.

Världsgenomsnittet är betydligt lägre, ungefär en tredjedel av Sveriges så det går ungefär 30 energislavar på varje människa, vilket motsvarar en total ”världsbefolkning” av energislavar på 200 miljarder människor – inte konstigt att vi har tagit över klotet! . Ett annat sätt att presentera samma förhållande, och också lägga ett ekonomiskt perspektiv på det är ett fat olja motsvarar energin i cirka 25 000 timmar mänskligt arbete (dvs 12 personer som arbetar i ett år). Kostnaderna för att pumpa upp oljan är inte mer än någon dollar per fat. Men även med ett oljepris på flera hundra ollar per fat, så är det mycket billigt jämfört till och med med slavarbete.

No comments: