Friday 13 February 2009

Välkommen till nya väder-världen

Insändare Publicerad i Dagens Nyheter I går:

Det har alltid varit en mänsklig dröm att kunna kontrollera vädret. Regndanser och förbön och ritualer har använts för att framkalla regn, skydda grödan mot frost, avvärja jordbävningar osv. Avverkning av skogar i tropikerna påverkar klimatet, så att det som var en frodig regnskog plötsligt blir en torr grässvegetation, utdikning av åkermark och dränering av vårmarker leder till häftiga(re) översvämningar. Och på den mycket stora skalan visar den global uppvärmning att mänskligheten faktiskt kan påverka klimatet, även om den inte har uppstått av en medveten önskan om ett varmare väder. Det betyder att det globala samhället nu måste komma överens om vilket klimat vi vill ha. Skall det bli 2 grader varmare eller fem eller vill vi att det kan vara som det är? Kan vi få det fem grader varmer i Sverige men hålla temperaturökningarna nere för de områden som redan är för varma. Denna typ av ”produktion” är en ”tillväxtmarknad”. I stället för att se åtgärder mot växthuseffekten som en kostnad kan det ses som produktion på samma sätt som parker. Man kan redan se framför sig hur kapitalisterna kommer vilja ”privatisera” denna tjänst. Och hur BNP ökar ett rejält snäpp. Välkommen till den nya världen.

No comments: