Wednesday, 11 February 2009

Lite läsvärt

Några titlar för den som vill förkovra sig i frågor som rör mänsklighetens utveckling, miljö och jordbruk (min lilla mix).

Jag skulle särskilt vilja rekommendera Janken Myrdals tänkvärda bok:
Myrdal, Janken 2008, Framtiden – om femtio år. Global utveckling och ruralt-urbant i Norden, Institutet för Framtidsstudier

Den är skriven på lättfattligt språk, och är odogmatisk och stimulerande att läsa.

Bookchin, Murray 1980, Toward an Ecological Society
Carley, Michael & Spapens 1998, Philippe, Sharing the World
Chapman, JL & Reiss, MJ 1999, Ecology – Principles and Applications
Daly, Herman 1996, Valueing the Earth
De Vylder, Stefan, 2002 Utvecklingens drivkrafter
Diamond, Jarred 1997, Vete, Vapen och Virus
Ed Diener and Martin E.P. Seligman 2005, Beyond Money, Toward an Economy of Well-Being, Psychological Science in the Public Interest Volume 5 number 1.
Edberg, Rolf 1976. Dalens ande.
FAO 2000, The Energy and Agriculture Nexus
FAO 2003, World agriculture, towards 2015/2030
FAO 2007, The state of food and Agriculture
Gadd, Carl-Johan 2000, Den agrara revolutionen 1700-1870
Illich, Ivan 1973 Tools for conviviality
Illich, Ivan 1978 Toward a History of Needs.
Kelly, Marjorie 2001, The Divine Right of Capital
Meadows, Donella, 1999, Leverage Points, places to intervene in a system, Sustainability Institute
Millennium Ecosystem Assessment 2005, World Resource Institute
Myrdal, Janken 1999, Jordbruket under feodalismen 1000-1700
Myrdal, Janken 2008, Framtiden – om femtio år. Global utveckling och ruralt-urbant i Norden, Institutet för Framtidsstudier
Naess, Arne 1974, Ökologi, Samfunn och Livstil
Pirzig, Robert M, Zen och konsten att sköta en motorcykel
Porrit, Jonathon, 2007, Capitalism as if the World Matters
Schumacher E.F. 1979, Det goda arbetet
Schumpeter, Joseph A 1942, Capitalism, Socialism and Democracy
Sen, Amartya 1999, Development as Freedom
UNDP 2005, Human Development Report 2005, United Nations Development Program
Världsbanken 2007, World Development Report 2008

1 comment:

Johan said...

En litteraturkanon på en annan ledd. Suveränt!