Wednesday, 14 September 2011

Frikopplingsmyten punkterad - igen

"Ofta talas det om att det är möjligt att åstadkomma en grön tillväxt av ekonomin genom en större andel konsumtion av tjänster. Med input/output-analysen kan vi dock visa att om de utsläpp som tjänstekonsumtionen för med sig direkt och indirekt inkluderas, så blir utsläppen från vissa tjänstesektorer ibland det tiodubbla jämfört med den officiella statistiken. Så är till exempel fallet med hälsovård, utbildning och kultur som tillsammans kommer upp i utsläppsnivåer jämförbara med hela stålindustrins direkta utsläpp."
skriver Mårten Berglund, civilingenjör i miljö- och vattenteknik, Kristofer Jakobsson, doktorand i teknisk fysik och Kjell Aleklett, professor i fysik, avdelningen Globala energisystem, Uppsala universitet i
Sveriges klimatutsläpp är större än regeringen säger
Hela rapporten hittar du på,Green growth? A consumption perspective on Swedish environmental impact trends using input–output analysis
Och på Kjell Alekletts blogg kan du kommentera. 

Jag har skrivit många gånger om detta och också hur tveksamma resonemangen om frikoppling av resursförbrukning  från ekonomisk tillväxt är.

Tillkväxt utan ökande tillväxt en dröm
Grön tillväxt
Företag ger blanka fan i om vi mäter BNP

Och på det stora hela så förstärker det min analys av energins betydelse i vårt ekonomiska system, vilken  jag skissade på i går. Varför minskad tillgång till energi innebär kapitalismens död.

No comments :