Saturday, 11 May 2019

Hur är de andra krusbären?

"Förvisso är det bara Sverige som har svenska krusbär, men är de andra krusbären så mycket sämre? Det sägs ofta som en självklarhet att det svenska jordbruket är mer miljövänligt och djurvänligt än "andra länder". För några år sedan försökte jag hitta någon form av bevis/forskning på djurskyddsområdet som kunde bekräfta det. Jag hittade en rapport som handlade om ett mindre antal europeiska länder, och den visade en något spretig bild.

På miljöområdet eller klimatområdet har jag inte sett något av större värde, annat än enstaka jämförelser för en viss produkt, t.ex. mjölk. Eller hur många kg antibiotika som används per ton kött.
Är det någon som kan peka på forskning eller någon form av seriösare jämförelse?

Helst sådana som utgår från hur jordbruket bedrivs och inte utgår från lagstiftning. Anledningen till det är att lagstiftning oftast utgår från det som upplevs som ett problem. Ta tex beteskravet. Det framställs ofta som att Sverige är det enda land där djur får gå ut. Men verkligheten är ju att det finns en lag som anger att en hyfsat stor del av nötkreaturen, men inte alla och inte grisar och höns, skall kunna komma ut och beta en del av dagen. I många länder är betesdrift det normala för får, getter och kor och ingen skulle komma på tanken att stifta en lag som säger att de måste få beta. Vi hade heller ingen sådan lag i Sverige innan det började bli vanligt att hålla djuren inne året om. Beteskravet infördes 1988 efter vad jag förstått.

Både Nederländerna och Danmark har, efter vad jag kan förstå, vissa miljöregler som är betydligt striktare än de svenska, men det är ju också helt naturligt eftersom de är extremt tättbefolkade med ett mycket intensivt jordbruk.

Jag skriver inte detta för att racka ned på svenskt jordbruk, och jag tror att det står sig rätt väl i en internationell jämförelse (men inte att det är nödvändigtvis är "bäst" i någon särskild kategori), men det känns viktigt att man kan luta sig på fakta snarare än nationell stolthet.
Personligen tycker jag det finns många skäl att värna om svenskt och lokalt jordbruk alldeles oavsett om det är överlägset alla andra eller inte."

Jag skrev detta på facebook och delade de på några ställen. Ingen har lyckats peka på några större undersökningar om detta. Är det inte konstigt att det gjorts massor av jämförelser mellan konventionellt och ekologiskt och ingen som jämför "svenskt" med "import"?

Det är klart att det inte är så enkelt, men man kunde ju i alla fall titta på några relevanta konkurrentländer för olika kategorier (Irland för nötkött, Danmark för fläsk, Nederländerna för ost och tomater osv.

No comments: