Saturday 10 October 2015

Till den sista droppen

Det är inte bara i Sverige man pratar om mjölkkris. Läs artikel om England här.  Den visar väl att mjölkkrisen är resultat av ett system och inte handlar om ett enskilt elakt företag (Arla), eller att bönderna är ineffektiva. I det nya frihandelsavtalet för stillahavsområdet vägrade Canada att ge efter på att de måste få fortsätta kontrollera mjölkproduktionen, priset och importen, även om de måste öppna sin marknad till viss del (läs mer). Läste i Land att USA inför smörtullar på 2 dollar per kg för att skydda sin produktion. Inte ens i landet med kobesättningar med 40 000 kor fungerar det att konkurrera på världsmarknaden (hittar ingen källa på nätet). Och Nya Zeelands världsledande mjölkindustri går på knäna, och det drabbar hela ekonomin.

Det är intressant att läsa deras analys av varför världsmarknadspriserna rasar. De skyller det på att EUs producenter försöker hitta nya marknader eftersom Ryssland stängt sin marknad och att grekkrisen har gjort att Euron fallit kraftigt vilket sänkt priserna globalt. USA:s jordbruksdepartement gör samma analys. Det är ju just det som kännetecknar världsmarknaden; att rätt små händelser får enorma konsekvenser. Exporten till Ryssland motsvarade trots allt bara 2 procent av EUs mjölkproduktion. 

När skall politikerna inse att det är i den fria handeln och konkurrensen där en stor del av problemet ligger? Och när skall de som redan har insett det våga SÄGA det?

Det är rätt många som har förstått, men de är rädda för att bli marginaliserade eftersom det är en odiskutabel sanning i Sverige att fri handel alltid är bra, och gynnar landet. Därför satsar man nu på att "öka exporten" som räddning för jordbruket. Men det kommer bara öka exponeringen av jordbruket på världsmarknaden, öka konkurrensen, öka importen och öka omvandlingstakten (läs nedläggningen) av svenskt jordbruk.  Det finns självklart en massa andra, och snabbare, åtgärder man behöver sätta in för att "rädda" den svenska mjölken, men om man inte har gjort den grundläggande analysen om var problemens ursprung är så riskerar man att ge fel sorts stöd. Och det som är kortsiktigt vettigt - att öka effektiviteten för att kunna producera billigare - är trots allt inget som löser det underliggande problemet, eftersom alla konkurrenter gör detsamma.

No comments: