Monday 24 February 2014

Den galopperande ökningen av grönsakskonsumtionen

Hur mycket har egentligen köttkonsumtionen i världen ökat?
Låt mig göra tre olika påståenden.

Den globala köttkonsumtionen har 1961 till 2009 ökat med 300 procent
Mängden kött per person har 1961 till 2009 ökat med  110 procent
Andelen kött i maten har 1961 till 2009 ökat med 63 procent

Alla påståenden är sanna om man tror på FAOs databas FAOstat. Det kan man nog göra vad gäller de stora dragen.

Under perioden ökade befolkningen från 3,050 miljarder till 6,656 miljarder, så även om folk åt precis lika mycket kött som tidigare så skulle ökningen av den total globala köttkonsumtionen ha varit 118 procent.
Men samtidigt så åt folk mer, mer av allt. Det totala kalorintaget ökade med 29 procent så även vid oförändrad konsumtion av något livsmedel skulle mängden per person öka med 29 procent. 

Konsumtionen av grönsaker ökade med 300 procent per person, dvs långt mycket mer än köttkonsumtionen. De är fortfarande relativt betydelselösa som energikälla i ett globalt perspektiv eftersom de står för 2 procent av kalorierna i maten. 

Konsumtionen av vetetabilisk olja ökade mycket mer än köttkonsumtionen, med nästan 800 procent totalt, 245 procent per person och de gick från 5 procent av kaloriintaget till 10 procent under samma period. De står nu för fler kalorier än kött i kosten. Det är en megatrend i kosten som borde få större uppmärksamhet. Inte minst som att så gott som hela ökningen är palmolja och sojaolja.

3 comments:

arne andersson said...

Palmoljan särskilt är väl en styggelse...

Oljepalmerna sätts väl i fd djungelområde med organogena jordar?
Ungefär som våra nyodlingsmarker från 1800-talet....
Vi bortodlade dessa på 100 år, men det måste gå mycket fortare söderut....
På vissa ställen i Skaraborg kom det bara upp sprängattentat ur mossen och sedan var det över....

arne andersson said...

Sprängsten skall det vara....

Gunnar Rundgren said...

Jo, oljepalmer, odlas mycket på sådana marker. Och orsakar en helm rad av problem.

Men i princip borde oljepalmen vara en BRA oljeväxt. Den ger oslagbart hög skörd (5-10 gånger mer än de flesta andra), med måttliga insatser och är en flerårig växt som ger möjligheter till samodling, lite erosion, större biologisk mångfald. osv,

Den odlades också under större delen av vår historia på ett småskaligt sätt i västafrika. Det är ett ödets ironi att Afrika importerar mycket palmolja, för de har goda förutsättningar för oljepalm.