Thursday 11 July 2013

Utnyttja frihandelsavtalet för att pressa fram åtgärder på klimatområdet.

Vore det inte rimligt att om EU och USA skall förhandla om ett nytt frihandelsavtal (vilket man just kommit överens om) så borde EU-sidan kräva liknande insatser vad gäller växthusgasutsläpp från USA. USAs vägran att gå med på bindande avtal utgör ju en subvention av den amerikanska industrin. Både EU och USA har ju också offentligt sagt att man inte vill att frihandel skall leda till social eller miljödumpning. Men det här är ju det mest upprörande exemplet på miljödumpning man kan tänka sig.

Läs mer om avtalet:
Historiens största frihandelsavtal nära (SvD)
tor förväntan på frihandelsavtal (SvD)
Världens största frihandelsavtal kan ge stora vinster (DN)
SVT play
ATL
Journalisten


För ordningens skull så vill jag framföra att jag inte alls är så övertygad av välsignelsen med ett nytt frihandelsavtal. Det finns en massa skäl till det.
Som handelsministern själv framför så är den största effekten ökad handel, 20% ökad export till USA och 15% ökad import påstås det leda till. Hon påstår att avtalet skulle ge vinster till medborgarna:
"Vi talar om en BNP-ökning på 0.1 procent i Sverige, och över 4 000 kronor i ökad inkomst för en familj på fyra personer varje år, säger hon i SvD.
Det är rent bedrägligt att framställa det som att den eventuella BNP ökningen skulle leda till att alla innevånare i Sverige skulle få dela lika på denna ökning. Det vet alla, inklusive handelsminister Ewa Björling (M) att vinster inte fördelar sig jämnt över befolkningen (jo jag är medveten om att hon fått uppgiften från en EU utredning, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment, An Economic Assessment, Final Project Report).

Utöver det så kommer avtalet innebära att EU får släppa på ett antal regler på många olika områden, i syfte att minska de "tekniska handelshindren", det är ju fokus för detta avtal. Det kan gälla motståndet mot GMO och hormonbehandlat kött och mjölk.

Film- och TV-producenternas ordförande Björn Rosengren säger i ett pressmeddelande som Dagens Media citerar:
"Utan undantaget kan all framtida mediereglering och kulturpolitiska stöd som kan uppfattas som hinder mot fri handel komma att blockeras. ... På spel står alltifrån filmstöd till public service-regleringar och sändningskvoter som kan garantera ett svenskt oberoende innehåll i medieutbudet för kommande generationer"
Som alla andra handelsavtal så försiggår förhandlingarna bakom lyckta dörrar och det är sådan samstämmighet i det politiska etablissemanget om avtalens förträfflighet att det sällan blir någon debatt - hur mycket har GATT och WTO avtalen debatteras i Sverige? Nada.

Men som sagt: idag är jag pragmatisk och tänker att vi skall utnyttja avtalet (Transatlantic Trade and Investment Partnership) för att pressa USA (och EU självt) till åtaganden på klimatområdet.

No comments: