Thursday 31 January 2013

Storleken betyder en hel del

  • Växter gynnas av ekologiskt lantbruk, särskilt insektspollinerade, ettåriga och ovanligare arter.
  • Ekologisk produktion ökar mångfalden i jorden.
  • Vissa fågelarter gynnas, särskilt insektsätare.
  • Vilda pollinerare gynnas både av ekologiskt lantbruk och småskaliga landskap.
Det är några av slutsatserna i en kunskapssammanställning från EPOK Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – i ett landskapsperspektiv 

Jag är ju inte direkt förvånad. Det har förespråkarna hävdat länge.
Ett av många övergivna jordbruk i Sverige
Rapporten betonar också att jordbrukslandskapets utseende och struktur har visat sig vara mycket viktigt för en mängd organismer och funktioner, och det kan också påverka effekten av ekologiskt lantbruk. "Ekologiskt lantbruk har oftast störst positiv effekt i storskaliga landskap, men den totala artrikedomen eller invidrikedomen är oftast störst i småskaliga landskap. I de småskaliga landskapen är dock skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk liten. Där finns det redan en rik biologisk mångfald vilket gör att effekten av ekologiskt lantbruk inte blir så stor där."

Man kan ju dra många slutsatser av det, men en är att det faktiskt finns kvalitetsskillnader mellan ett storskaligt jordbruk och ett småskaligt. Det är helt enkelt skillnad på om det finns 200 000 gårdar med 5 kor var (dvs situationen på trettiotalet) 20 000 gårdar med 50 kor (situationen på åttiotalet) eller om det finns 500 gårdar med 2000 kor var (situationen snart - och de här siffrorna är inte EXAKTA utan bara grov schablon)).

Även det ekologiska jordbruket går obönhörligt mot en större skala genom de så kallade "marknadskrafterna". Den som inte ännu har läst Litet är vackert ombeds att göra det. Jag inser till min fasa att Schumachers klassiker inte verkar finnas på svenska längre. Det är faktiskt skandal! Small i beautiful.

Läs också
Small is not only beautiful - it is productive as well

No comments: