Tuesday 4 December 2012

Öppna kylskåpet

När du öppnar kylskåpsdörren är det kanske främst för att se vilken mat som finns där och vad du kan laga av den. Kanske reflekterar du också över hur det ser ut i affären där du köpte maten. Men tänker du på vilka förhållanden som gäller hos alla de bönder och livsmedelsföretag som har producerat den? Och är du medveten om hur dina val i butiken formar landskapet, i Sverige men också i andra delar av världen när vår matproduktion har blivit allt mer globaliserad? Funderar du på att landskapens utseende handlar om vår relation till naturen, vilka arter som får leva eller dö och om våra sjöar är friska eller sjuka?

Tänker du på hur det kommer sig att det finns så många som går hungriga till sängs trots att det produceras mat för nästan dubbla världsbefolkningen? Antagligen inte, ingen kan hela tiden fundera på hur allt hänger ihop, särskilt inte när vi står där och ska försöka laga till en snabb middag. Men just denna kedja av mat, matproduktion, landskap och natur är vad vi beskriver i boken ”Jorden vi äter”.
Jordbrukets ensidiga monokulturer avspeglar sig i landskapet men också i butiken
Den billiga maten är inte alls billig på sikt. Tvärtom. I den industriella jordbruksmodellen är det naturen och skattebetalarna som får ta kostnaderna för de skador som orsakas. Den höga produktionen sker till priset av döda hav, förgiftning av både oss själva och annat liv samt stora insatser av fossil energi och andra ändliga resurser. Det industriella jordbruket orsakar lidande hos djuren och bidrar starkt till växthuseffekten, samtidigt som det inte ens är lönande för bönderna. Vi ser hur regnskogen omvandlas till sojaåkrar i Brasilien samtidigt som hagmarker växer igen i Sverige. I takt med att landskapen utarmas får vi avsätta mycket resurser till miljöersättningar.

Och trots imponerande produktion klarar modellen inte av att föda den nuvarande världsbefolkningen. Därför skickade Naturskyddsföreningen ut oss i världen med en fråga – går det att försörja en växande befolkning utan att förstöra jorden, vårt hem?

Svaret är ja! Efter att ha besökt bönder, forskare, börshandlare, krögare och många andra människor i fem kontinenter så kan vi säga att det är fullt möjligt att odla mat och föda upp djur på ett uthålligt sätt. Från Zambia berättar vi om tredubbla skördar av majs genom ekologiska metoder, från Brasilien rapporterar vi om skogsjordbruk som är mer lönsamt än den betydligt vanligare köttuppfödningen och från USA och Sverige om framgångsrika gårdar som gjort ett ekologiskt val.
Mångsidigheten i det ekologiska jordbruket står i stark kontrast till den industriella modellen. Ett ekologiskt jordbruk förnyar sina egna resurser, det är tåligt, det minskar den negativa miljö- och klimatpåverkan och skapar levande landskap. Det klarar av att både ta hand om naturen och producera mer mat än vi gör idag – om de rätta förutsättningarna finns.
På Sänkdalens gård på Vikbolandet har familjen Gunnarsson drivit framgångsrikt ekologiskt jordbruk i fyrtio år.
Det är i första hand sociala och ekonomiska faktorer som styrt jordbruket dit det är idag och det är också de som ligger bakom det skamliga förhållandet att nästan en miljard människor går hungriga till sängs varje dag. En fortsatt regional och internationell specialisering, driven av en obegränsad internationell konkurrens gör att bönder i hela världen, trots helt skilda förutsättningar, kämpar mot varandra i de globala hungerspelen.
Här på Chicagobörsen säljs majskontrakt motsvarande 10 gånger världsproduktionen! Spekulation i mat bidrar till att driva upp matpriserna.
Därför kan vi inte reducera diskussionen om det framtida jordbruket till att bara handla om jordbruksmetoder. Det krävs fortsatt utveckling av det ekologiska jordbruket, mer forskning och teknikutveckling, men det räcker inte. De ekonomiska och politiska ramarna måste förändras så att matens rätta pris betalas. Vi kan förändra genom våra dagliga val, vår livsstil och genom att kräva en annan och bättre politik.

Ta en titt till i ditt kylskåp.
/Ann-Helen Meyer von Bremen & Gunnar Rundgren

Först publicerat av Naturskyddsföreningen 
Texten är en introdktion till Jorden vi Äter, vilken lanseras torsdag 6 december.

No comments: