Monday 6 August 2012

Vredens cashewnötterIndien är världens största producent av cashewnötter. Man både odlar och processar cashew. Stora delar av den afrikanska cashewskörden går faktiskt till Indien för förädling. Förädlingen innebär i stort att kvinnor sitter i en stor hall och pillar bort det yttre skalet och får bort den frätande oljan som har industriell användning. Nötterna torkas och rostas och packas. Ett mycket enkelt arbete som av någon anledning görs billigare av indiska kvinnor i stora hallar än av deras afrikanska systrar.

För det mesta odlas cashewnötter extensivt, med små insatser. Men man använder ofta bekämpningsmedel för att kontrollera vissa sjukdommar eller insekter.Endosulfan är en insekticid av cyklodientyp som används mot ett brett spektra av kvalster och insekter på ett stort antal grödor. Substansen introducerades som insekticid 1956.  I Sverige har det funnits tre insekticider innehållande endosulfan. Sedan 1995 är samtliga preparat förbjudna. (Naturvårdsverket). 

I Kasagarod i Kerala i Indien utsattes en halv miljon människor under 20 års tid av att Plantation Corporation of Kerala sprutade endosulfan på cashewplantagerna i femton byar. Men inte bara på plantagerna utan faktiskt på byarna och människorna själva. Syftet var att kontrollera en tefluga. Det hela fortgick till 2003, och 2006 förbjöd Kerala användningen av endosulfan.

En medicinsk studie, publicerad i Science Alert, visar att i åldersgruppen 0-30 år hade nästan tre fjärdedelar av alla undersökta mentala handikapp och i åldersgruppen 0-14 år hade 46% av pojkarna och 42% av flickorna missbildningar.
http://www.thehindu.com/multimedia/dynamic/00573/endosulfan-child_573569f.jpg

Förträffliga tidskriften Down to the Earth berättar om hur en kvinna kämpade för att få ett slut på användningen.
"Leelakumari Amma is the original heroine of this plot. In early 1990s, she came to Kasaragod, ironically, as an agriculture scientist, whose job was to push farmers to use pesticides. Her brother died mysteriously while she was building her house. But she did not connect the dots and moved in, only to realise that the pesticide spray was poisoning her land and water. Fish she put in her well died. She could not open the windows of her house for days when the helicopter sprayed poison. It seemed a thick cloud was hanging over her house. She could not breathe and worried about her children. Then she noticed that many people living close to her seemed diseased— children were born with deformities and severe neurological problems afflicted people."


Kemiska bekämpningsmedel är en tickande bomb, en bomb som redan smällt många gånger och som kommer smälla igen och igen. Men det är också en smygande förgiftning, men många yttringar som inte är så dramatiska. Det är egentligen inte möjligt att fastställa hur många som drabbas varje år. Men Världsbanken som ju i stort inte precis är någon förespråkare för ekologiskt jordbruk, uppskattade 2008 att 350 000 människor dör årligen av användning av kemiska bekämpningsmedel. 41 miljoner anges lida av olika effekter av bekämpningsmede, enligt The Guardian. Av nästan en miljon självmord i världen, beräknas ungefär en tredjedel utföras med kemiska bekämpningsmedel. 

Den kemiska industrins Hiroshima
"Produktionen av kemikalier är i sig också en ofantlig riskfaktor. Katastrofen i Bhopal i Indien kallas också den kemiska industrins Hiroshima. 1984 inträffade världens hittills värsta industri- och miljökatastrof då en explosion i Union Carbides kemiska fabrik i indiska Bhopal frigjorde 25 ton extremt giftig gas. Fabriken tillverkade kemiska bekämpningsmedel. Mitt i natten mellan den 2 och 3 december 1984 vaknade befolkningen i Bhopal av, som det har beskrivits, brinnande eld i ögon och lungor och av svårt illamående. Barn, mödrar och fäder stapplade ut kippande efter luft, men fann sig insvepta i en gul dödligt giftig dimma. Inom minuter låg tusentals människor döda längs stadens gator och gränder. På sjukhusen som de följande timmarna fullständigt översvämmades av hjälpsökande visste man inte vad det var för slags gas eller hur de skadade skulle behandlas. När dagen den 3 december grydde var det redan mer än 5 000 döda. Katastrofen krävde slutligen minst 15 000 liv och raserade livet för ytterligare mellan 500 000 och 800 000 människor. 50 000 beräknas ha blivit handikappade" (från Trädgården Jorden, ursprunglig källa: SR 2004).


Vill du slippa stödja sånt här? köp ekologiskt.

Läs mer:

When battered people took on the pesticide industry (Down to Earth)
‘Aerial spraying was a State sponsored crime’ (the Hindu)
END OF THE ROAD FOR ENDOSULFANVad kan danskarna som vi inte kan?
Our drinking water: a toxic brew? (Garden Earth)
Research Links Pesticides With ADHD In Children (Garden Earth)
Pesticides linked to honeybee decline (the Guardian)
Bekämpningsmedel största faran (SvD)
Kemiföretag tar makten över maten (SvD)
Naturskyddsföreningen
KRAV
Svenskt Vatten
Pesticide Action Network (PAN) International,

No comments: