Sunday 4 March 2012

Expressen slår rekord i okritiskt tänkande

"Berättelsen om hur världen ständigt blir bättre är den mest underrapporterade storyn som finns. Kanske för att sådana glädjebud ändå inte riktigt biter på vår djupt rotade föreställning om världens tilltagande elände."skriver Expressens ledare idag
Visst blir mycket bättre. Förvisso talar Expressen om andelen fattiga som har minskat, men undviker att tala om att antalet faktiskt inte minskat. Och det finns många andra saker i världen som inte alls går åt rätt håll, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Men låt oss inte gräva ner oss i det utan anta att rätt mycket faktiskt blir bättre.

Expressen försöker förklara vad som är viktigt: 

Den här otroliga utvecklingen hade inte varit möjlig utan tillväxt och handel - just det som domedagsprofeterna brukar skylla världens olycka på....utan företagsamhet och tillväxt finns ingen väg ut ur fattigdomen.....
Expressen får det all låta som om de som är tillväxtkritiska menar att man kan skapa välstånd i fattiga länder utan tillväxt. Eftersom själva fattigdomsbegreppet är ett ekonomiskt begrepp som anger hur mycket ekonomiska resurser man har, är det ju rätt självklart att man bara kan bli mindre fattig av att få mer resurser. Det är ju inte det tillväxtdisukssionerna handlar om - utan det är om fattiga människor får det bättre av att vi gör av med mer resurser. Forskning från Världbanken säger att för 100 kronor av global tillväxt får de fattigaste 60 öre, så vi får verkligen konsumera av bara tusan för att uttrota fattigdom med den metoden. Vi hörde samma skruvade argumentation i samband med Köpenhamnsmötet om klimatet 2009. Där fick energilobbyn det att låta som om de som vill minska energianvändningen i rika länder menade att de två miljarder vilka inte har elekricitet inte skulle få det. 


Det finns förvisso ingen som helst automatik i att fattiga skulle få det bättre av att vi får det sämre, men att det finns konkurrens om resurser kan man heller inte förneka. Det är också ett faktum att de ekonomiska skillnaderna i världen har ökat, mellan individer i samma länder, mellan regioner i samma länder och mellan länder, och självklart mest mellan de fattigaste i fattiga länder och de rikaste i rika länder. Och det finns inga  mekanismer i det ekonomiska systemet som korrigerar det. De mekanismer som korrigerar är politiska och sociala. Ökad handel leder förvisso ofta - men inte alltid - till ökat välstånd, men det leder nästan alltid till större välståndsökning för den som redan har det bättre ställt. Av försäljningen av en iPad från Kina får den kinesiske arbetaren 2 %, medan nästa hälften är ren profit till kapitalister. 


Fördelning av resurser är mycket mer effektivt för att garantera de fattigaste ett anständigt liv, vilket också är varför vi har socialbidrag och a-kassa och sådant i Sverige. Det är också anledningen till att Vietnam har en mindre andel mycket fattiga än Brasilien, trots att Brasilien har tre gånger så hög BNP per person. Men självfallet måste det skapas ett välstånd att fördela också.


Expressen menar att biståndet har misslyckats med att skapa välstånd. Tacka sjutton för det! Det globala biståndet på några hundra miljarder dollar skall användas för att förbättra förhållandena för två miljarder fattiga, dvs det satsas ungefär en hundralapp i bistånd för varje fattig (att sedan en liten del av biståndet når dessa och mycket bistånd är ineffektivt är en annan diskussion). De rika länderna använder större belopp årligen för att stödja några miljoner bönder och deras kor (också väldigt innefektivt). Ingen förespråkar bistånd som ett alternativ till en god politik eller satsning på utveckling av produktivitet och näringsliv, lika lite som socialbidrag är ett alternativ till företagsamhet. Att ställa dem som motsatspar är okunnigt och i värsta fall oärligt.Expressen glömmer att nästan hela fattigdomsbekämpningen under trettio år har presterats av en diktatur med en statsapparat som lägger sig i allt och reglerar allt på ett sätt som Expressen tar avstånd från. 

Om man vill hitta förklaringar till vårt (de rikas) ofantliga välstånd så är det som ligger närmast till hands att vi under några få generationer har förslösat enormt naturkapital, i form av mineraler och framför allt fossilt bränsle. När vi använder hundra gånger så mycket energi som vi gjorde för två hundra år sedan,så är det ju inte särskilt märkvärdigt att vi har så många prylar och att befolkningarna har exploderat - energi är trots allt den viktigaste begränsande faktorn för så gott som alla livsformer, inklusive mänskliga samhällen.


Slutklämmen på Expressens ledare är  något av rekord: "Den viktigaste lärdomen att dra från historien är att ingenting är omöjligt." Om det vore uttryck för hur svårt det är att förutspå vad som kan hända skulle jag rentav hålla med. Inget system eller rike varar särskilt länge, att det som som verkade SANT eller oundvikligt plötsligt inte alls finns (platt jord, järnridå, allsmäktig gud, kungamakt, slaveri). Så kommer det också gå med Expressents ohämmade tillväxt....En annan värld är inte bara möjlig utan också oundviklig.


Men här används det som ett argument för varför det inte finns anledning att vara orolig för fattigdom och miljöförstöring, eftersom ny teknik och kapitalism kommer lösa alla problem. Och det är en mycket farlig - och ogrundad - inställning


Det finns många andra viktiga lärdommar av historien. Det som man kan förvånas mest över är hur illa vi människor har lyckats behandla varandra. Både tidigare och idag. En annan viktig lärdomen att dra från historien är att den upprepar sig.

No comments: