Tuesday 7 February 2012

Hur mycket vinst är rimligt

Enligt the Economists beräkningar så består priset av en iPad till 47 procent av vinst. 

Det kan väl knappast vara rimligt? Läs mer (på engelska).

No comments: