Monday, 29 January 2018

Vad är en ko?

Indien har runt en femtedel av alla kor och bufflar i världen (300 miljoner). 


En indisk ko eller buffel används för mjölk och som dragdjur för odlingar av vegetabilier (man använder mycket litet odlat foder till kor i Indien). Sedan använder man gödseln som bränsle för matlagning. Slutligen äts en mindre del i Indien och så exporterar man mycket stora mängder nötkött mestadels till fattiga grannländer. Det blir också massor av läder och en hel del andra bi-produkter. Kött står för mindre än en fjärdedel av värdet av den indiska animaliesektorn.

 
Indiens kor och bufflar står för en avsevärd del av Indiens växthusgasutsläpp och uppskattningsvis för en sjättedel av alla växthusgasutsläpp från djurhållningen i världen. Indien är det helt dominerande landet i Sydasien enligt grafen nedan.

Men med tanke på de många roller som kon har i Indien kan man inte blanda in utsläppen från dessa kor i diskussioner om om globala utsläpp orsakade av ”köttkonsumtion”. Den som gör det reducerar den indiska kon till "köttproducent" och visar en total okänslighet för de många skilda roller djur har i den indiska kulturen.

No comments :