Friday 31 March 2023

Nordiska Näringsrekommendationer - ett dåligt skämt?

I underlaget till de nya nordiska näringsrekommendationerna kan man läsa följande om mjölk:

"It has been estimated that ~7% of the Earth´s land surface is currently being used to feed dairy animals. This has been a major driver for deforestation and habitat loss to create arable land for feed production. If demand for dairy continuous to increase, dairy products will be one of the key contributors to the adverse environmental impacts of food production. Although conditions to produce dairy in the Nordic countries may, in some cases be somewhat favourable, substantial part of the feed used, including soy, is imported thereby contributing to environmental stress outside the Nordic countries (25, 26, 66, 68)." 

De som skrivit detta vet sannolikt väldigt litet om både konsumtion och produktion av mjölk i Sverige (och jag antar att det gäller mer eller mindre detsamma för de andra nordiska länderna).


Med tanke på att mjölkkonsumtionen per capita (även om man räknar om ost och andra mjölkprodukter till mjölkekvivalenter) i Sverige har minskat kraftigt sedan toppen på 1940-talet är det anmärkningsvärt att man talar om ökande konsumtion. Globalt har mjölkonsumtionen per capita ökat litet grand genom att den minskat rätt kraftigt i mjölkens kärnländer (som Nordamerika och Europa) och ökade i Kina och en del andra länder. Globalt är ökningen ungefär 5% sedan 1960, knappast alarmerande (att befolkningen samtidigt ökat med 150% gör givetvis att den totala konsumtionen ökat). Att skriva att förhållandena för att producera mjölk är "in some cases be somewhat favourable" är rent av skrattretande om man ser till mjölkkornas helt centrala roll i jordbruket sedan flera hundra år. En agrarhistoriker har uppenbarligen inte ingått bland experterna.

Mängden soja som används i svensk mjölkproduktion har varit sjunkande under många år och det finns många mjölkbönder som kör sojafritt. Importen av soja och andra proteinrika fodermedel från Latinamerika eller Asien är en funktion av att det är lönsamt jämfört med att odla proteinfoder i Sverige och det är inte ett villkor för mjölkproduktionen. Man skall heller inte överdriva hur stor del av mjölkkornas foder som är soja - det handlar om i storleksordningen knappa 2 procent! Cirka 40 000 ton av sammanlagt över 2 miljoner ton mat som mjölkkorna äter.
*

Visst finns det sådant man kan och skall kritisera i mjölkproduktionen, som att korna står inne nästan hela tiden, att de pressas till att producera alltmer, att kalvarna inte får gå med sina mödrar och att deras tjurkalvar i mycket stor utsträckning föds upp inomhus hela livet. Men kritiken skall vara faktabaserad och inte bygga på så lösa boliner som de Nordiska näringsrekommendationerna.

No comments: