Monday 17 December 2018

Kör bil med gott samvete och lägg ner jordbruket

Vissa företrädare för det konventionella jordbruket var mycket snabba att basunera att ekologiskt är sämre för klimatet med anledning av artiklarna i slutet av veckan. Men de glömde bekvämt att samma forskning visar att konventionell odling av ärtor och vete i Sverige är mycket sämre än de genomsnittliga risodlingarna (som ju pekas ut som klimatvärsting) i världen.

Det här beror på att markanvändning per producerad enhet biomassa viktas så hårt i forskarnas modell att all annan påverkan på klimatet blir i det närmaste betydelselös. Det gula i staplarna nedan är det som man normalt räknar in i klimatpåverkan, och det gröna är resultatet av deras nya modell.

Modellen betyder också att betydelsen av jordbrukets påverkan på klimatet är mycket större än användningen av fossila bränslen. Om vi bara använder marken rätt - vilket betyder att vi alla skall äta ris, sojabönor, palmolja och socker - kan vi med gott samvete fortsätta bränna olja och kol. Det är den verkliga innebörden så vitt jag kan förstå.

Modellen är helt ny och har således inte kunnat granskas av forskarsamhället. 
 
 
 

No comments: