Sunday, 20 March 2016

Politik är marknadsstörande Sven-Erik!Trots sitt norrländska och röda ursprung finns det knappast någon annan levande politiker som har en sådan klockartro på den fria marknaden som vår allas Sven-Erik Bucht. Nästan alla andra EU länder stödjer en frivillig produktionsbegränsning av mjölkproduktionen för att komma till rätta med den överproduktion som uppstått som ett kombinerat resultat av global överproduktion, inbromsad ekonomisk tillväxt på viktiga marknader, politiska handelssanktioner och avskaffandet av EU:s mjölkkvoter. Men inte Sverige inte. Sverige är också emot föreslagna direktstöd till lantbrukarna: "det är marknadsstörande" säger ansvarige ministern Sven-Erik till Land 18 mars.

Bucht betonar att det råder överproduktion av mjölk globalt och att lösningar därför måste sökas på marknaden. Så långt är han konsekvent, men i nästa andetag föreslår han åtgärder för att stödja exporten. Jag frågar därför landsbygdsministern:
- Hur kan man hävda att det är ”marknadsstörande” att införa frivilliga produktionsbegränsningar, men inte att ha exportstöd?
- Hur kommer man till rätta med en global överproduktion om de viktigaste aktörerna på marknaden tror att man skall exportera sig ur situationen?
- Hur stämmer det med Sveriges politik för global utveckling (och den frågan går också till biståndsminister Isabella Lövin) att stödja export av mjölkpulver som omintetgör fattiga småbönders steg för att bygga upp en livskraftig mejerisektor.

Och som den allra mest övergripande frågan: 
Är inte all politik marknadsstörande Sven-Erik Bucht? Är det så att säga inte själva poängen med politiken?  

1 comment :

Patrick Sellman said...

Klart politik är marknadsstörande. Det som är anmärkningsvärt däremot är att det verkar vara helt ok med politik som försvårar för bönderna men inte politik som underlättar.