Tuesday 22 January 2013

"En hög med pärmar"Jag har fått helt överväldigande positiva reaktioner på min artikel om kvalitetssäkring i Svenskan igår. Den var också den mest lästa under stora delar av dagen. Hela tusen personer har rekommenderat den på f---book

En cancerläkare skriver såhär
Din artikel är en av de väsentligaste bidragen till samhällsdebatten det sista årtiondet. Alla dina exempel och reflexioner är fullständigt korrekta och mycket relevanta. De gäller inte bara skola och sjukvård. De visar hur pseudo -objektiva utvärderingar underminerar den personliga arbetsmoralen och ansvarskänslan.

Tron på att det går att utvärdera komplexa arbetsinsatser objektivt och kvantifierbart är grundförutsättningen för att ekonomistyrning skall fungerar även om man inte säljer ut arbetsresultatet på en öppen marknad.

De ekonomiska styrsystem som fungerar i  en öppen marknad används i försök att effektivisera offentligt finansierad skola och sjukvård trots att det bara finns fiktiva priser på arbetsresultaten. Det finns inte ens adekvata prisrelationer mellan t.ex. behandlingsresultat vid olika diagnoser.  Man använder  konstruerade prisnivåer, som  tagits fram från kostnadsanalyser gjorda långt tidigare i då befintlig organisation. De säger inget om det egentliga värdet för individ och samhälle av uppnådd effekt.

En annan läkare:
Jag jobbar som läkare inom sjukvården. Just nu sedan många år i Norge. Men jag har under alla dessa år upplevt att det är exakt som du säger. Alla dessa "kvalitetssystem" är bara en hög med pärmar. Och en möjlighet för ledning och ansvariga att svära sig fria från ansvar. Och som du skriver. Man betonar inte det personliga ansvaret längre. Jag tycker ju att en stor del av kvalitetsarbetet grundläggs av personligt engagemang!

En professor i hälsa
I thank you for taking the time to write the article and having the courage to publish it.  Your experience is not unusual.  First hand accounts of experiences with trying to care for a relative are especially important -- this is for me a kind of 'ground truth' that tells us exactly what the situation is.

En ledarksapskonsult:
Du har så rätt! Och det är en sån lättköpt religion som i värsta fall innebär ansvarsfrånskrivelse och att människor slutar tänka själva.

Flera har skrivit och berättat om hur de straffats eller förlöjligats för att de ifrågasatt dogmerna. Fd informationsdirektören Björn Thärnström skriver på sin blogg:
För snart nio år sedan skrev jag en kolumn i Skatteverkets tidning. Den handlade om det administrativa nedfallet, som jag kallade den – i mitt tycke – onödiga interna byråkratin. En massa påbud uppifrån som var totalt meningslösa. Hit hörde bl.a. det så kallade kvalitetsarbetet.  Jag fick massor med positiva tillrop av medarbetare (och även av en del chefer) runt om i landet, men ledningen straffade mig. Vi den kommande omorganisationen året efter hamnade jag i kylan.

ALLA gillar förstås inte vad jag skriver. 
Pluraworld skriver
Med stor förundran läser jag att kvalitetssystem är felaktiga och stör verkligheten. Så här skriver Gunnar Rundgren på Brännpunkt i SvD:

Kvalitetssystemen bygger på åsikten att folk presterar bättre om de blir tillsagda vad och hur de skall göra något i stället för att ha frihet och motivation att förstå varför.
Något mer korkat påstående har jag inte hört på länge
I kommentarsfältet på SvD är de – få – som är kritiska mest kritiska mot att de har uppfattningen att jag inte tycker att man skall ha checklistor. Det är en uppfattning de fått från rubriken och bilden antar jag. Checklistor som är ett stöd är i många fall bra att ha, och i vissa lägen säkert helt nödvändiga. Checklistor som finns i stället för att folk tänker är en annan sak. Och så är det med många aspekter av det som går under begreppet kvalitetsstyrning. Många av delarna är användbara, men det är när systemet tar över som det ofta går fel.

Några har skrivit om Lean Management. Jag har ingen direkt uppfattning om i vilken omfattning Lean bygger på ISO 9000 och liknande, och har därför svårt att diskutera i vilken utsträckning mina erfarenheter har någon bäring på det. 

Jag snubblade över en debattartikel av Joakim Molander i ett närliggande ämne, då kallad resultatbaserad planering (eller något annat modeord som gäller för dagen). Den kan jag varmt rekommendera.

Mina erfarenheter ja. Ingången till min artikel var som anhörig i vården, men jag har skrivit flera andra artiklar på ämnet med andra ingångar. I den engelska artikeln Quality management is a management fad elevated to divinity  så är utgångspunkter min erfarenhet som kund till ett stort åkeri. Men i grunden finns mina kunskaper från kvalitetssäkringsarbete inom certifiering, ackreditering och i jordbruks och livsmedelssektorn. Vidare har jag som konsult upplevt hur man inom internationellt bistånd använder sig av kvalitetssäkring och resultatstyrning. Till ingen nytta....  

För övrigt så har intresset för ISO 9000 certifiering avstannat globalt sett.
I Sverige har antalet certifierade företag minskat från 5687 år 2010 till 4901 år 2011.


SvD artikeln har uppmärksammat bla av
Vårdförbundet,
Gunnar Degerman,
Kvalitetsmagasinet,
Björn Tärnsgtröm,
POs reflektioner
Vetenskap och känsla     


Uppdatering 5 mars: Dagens Nyheter har haft en artikelserie av Maciej Zaremba som använder min artikel i SvD som referens.

No comments: