Saturday 27 October 2012

Inför nolltolerans för bekämpningsmedel i mat!Så gott som ALLA apelsiner som säljs - undantaget är de ekologiska - innehåller bekämpningsmedel, och att till och med var femte prov av vete innehåller rester av bekämpningsmedel. Andelen prov med rester har ökat år för år de senaste årtiondet (det är möjligt att det beror på bättre analysmetoder). När skall det bli nolltolerans mot bekämpningsmedel? Källa Jordbruksstatistisk årsbok.


I väntan på det, köp ekologiskt.

No comments: