Monday 5 December 2011

Ekologiskt jordbruk – mer än KRAV


Gunnar Rundgren höll ett lunchseminarium där han berättade om sina erfarenheter från arbete med ekologiskt jordbruk både internationellt och i Sverige. Han var noga med att påpeka att ekologiskt jordbruk är mer än det som sker enligt de olika regelverk och certifieringar som finns. Se hela presentationen på EPOKs webb TV.

1 comment:

Suecae Sounds said...

Mycket bra föreläsning. Väldigt lärorikt, tar och sprider vidar.e