Tuesday 18 May 2010

Mycket är mindre och lite är mer...

Höjda marginalskatter påstås av SvDs ledare 18/5 ge starka drivkrafter för högavlönade att minska sin arbetstid. De stöder sig på en rapport från det finanspolitiska rådet. SvD säger att marginalskatter är dåliga för tillväxten och att de också skulle minska skatteintäkterna därför att folk skulle dra ned sin arbetstid.

Men det där kan kan allt behöva fundera lite på. Om det nu är så att de med högre inkomster beräknas jobba mer, så betyder det ju att de med lägre inkomster jobbar mindre. Är verkligheten sådan? Jag skall komma ihåg och påminna Ahmed som delar ut tidningarna där jag bor om att han inte följer SvDs och Lars Calmfors logik då han också kör taxi på dagarna.

Om det nu är så att de som tjänar mer jobbar mer, så skulle vi behöva förbjuda höga löner ur ett folkhälsoperspektiv. Det kanske är det som är det rätta perspektivet när vi diskuterar bonusar till chefer. Vi skall alltså inte alls förbjuda bonusar för att det är omoraliskt att någon tjänar tio miljoner om året, nejdå, vi skall förbjuda dem av ren omtanke om individerna, begränsa överkonsumtionen av arbete på samma sätt som med alkohol. Det är synd om direktörerna och de behöver skyddas från sin egen girighet.

För övrigt så är det en märkvärdig argumentation som alla tillväxtkramare har. Vi måste jobba mer så att vi kan få mer tillväxt så att...Ja vadå, vad är det vi eftersträvar? Har inte människan genom historien velat slippa trälandet, och likväl så jobbar vi bara mer och mer. Till vilken nytta. Om inte vi kan få mer fritid varför skall vi då hålla på?

Gunnar Rundgren, konsult och debattör aktuell med boken Trädgården Jorden

No comments: