Thursday 10 June 2010

Facebook och company drar mer el än hela Storbritannien

Internet, och inte minst olika "moln" som Google, Facebook mm, drar tydligen mycket mer ström än vad man skulle tro. Eller i alla fall än vad jag trodde.

Enligt en Greenpeace rapport så används 623 TWh elektricitet för att driva servrar och internet i hela världen.

För att ge dig ett perspektiv på hur mycket det är:
- Alla USAs kärnkraftverk producerar 800 TWh och USAs totala elkonsumtion är lite mer än 4000 TWh. (EIA).
- Storbritanniens elproduktion var 382 TWh year 2004 (Wikipedia)
- Sveriges totala energianvändning var 398 TWh 2006 och elkonsumtionen var TWh (Energiindikatorer 2008).

Detta är mycket oroande. Och ännu mer oroande är att prognosen är att 1964 TWh beräknas användas för internet år 2020. Glöm inte bort att el är en energibärare och att all denna elekricitet måste produceras någonstans. Det är ingen chans att vi kan producera all denna elekricitet med sol och vind på lång lång tid, särskilt inte som vi vill använda elektriciteten också för andra saker.

läs mer på min engelska blogg

2 comments:

Anonymous said...

Kan man lita på Greenpeace?
Nej.

Gunnar Rundgren said...

Ganska ofta tycker jag - inte alltid.

I det här fallet bygger deras rapport på en industrirapport från branschen själv. "But it does come at a cost. Emissions from the sector are estimated to rise significantly over the coming years – from 0.5 GtCO2e today to 1.4 GtCO2e in 2020 under BAU growth" Jag har inte dubbelkollat Greenpeace beräkningar som de gjort baserade på denna rapport det medges. Rapporten finns på http://www.smart2020.org/_assets/files/03_Smart2020Report_lo_res.pdf