Sunday, 28 June 2009

Recycling och levande takEn pojke i Uganda har häftat ihop en hatt av de mycket små engångspåsar som den lokala spriten säljs i.

Nedan ser ni en bild av det sedumtak som pryder vår vinterträdgård. Är det inte vackert? Fördelarna med ett levande tak är främst:
- det håller värme på vintern och är svalt på sommaren
- vattenflödet blir mindre och långsammare, speciellt viktigt i städerna.
- det håller länge - hoppas jag...
- det är vacker!

Det här taket är gjort av sedumväxter men de kan också vara av gräs och mossa.

No comments: