Wednesday, 7 September 2011

Regeringen agerar åsiktspolis för en dogm

Ekot rapporterar denna morgon att regeringen stoppar livsmedelsverkets miljökostråd, vilka de har arbetat med i fem år. Frågan har varit infekterat länge och har nu drivits så långt att Livsmedelsverket helt skippar dem.  Kärnfrågan är att kostråden i viss utsträckning har ifrågasatt transporter ur miljösynpunkt, och EU anser att sådana resonemang hotar den fria rörligheten. Regeringen agerar lydigt åsiktspolis. Lyssna på ekot. Ytterst ansvarig för beslutet att skrota de miljösmarta kostråden är landsbygdsminister Eskil Erlandsson, ni vet han med det miljömedvetna, närodlade och gulliga Matlandet....

– Det känns väldigt tråkigt och det kommer inte att bli någon omnotifiering enligt vår bedömning, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket. Heder åt verket att de i alla fall inte lägger sig helt platt. Svenskarnas miljöpåverkan från matkonsumtionen har på senare tid ökat kraftigt, visar bland en rapport från Naturvårdsverket.

Ärendet har många dimensioner- Det jag framför allt kritiserar är att man censurerar rekommendationerna för att de inte överensstämmer med en dogm (den om den heliga frihandeln) och att EUs åsikter skall kunna sätta munkavle på svenska myndigheter, med Eskils benägna bistånd. Se mer ett tidigare inlägg i samma fråga nedan.

---------------------------Gammalt inlägg 13 September 2009---------
Man trodde kanske att den offentliga censurens tid var förbi, men uppenbarligen inte. Våra myndigheter har varit snabba att försvara yttrande och tryckfrihet vad gällde de sk Muhammedkarikatyrerna och Aftonbladets artikel om israelisk organhandel med hänvising till yttrande och tryckfriheterna. Det tycker jag är bra. Men när åsiktsfriheten kommer i konflikt med det moderna samhällets heliga principer då gäller den tydligen inte, ja då gäller inte ens att sanna påståenden får spridas av en svensk myndighet.

EU Kommission har talat om för Livsmedelsverket att de måste göra om sina miljökostråd för att de förespråkar närproducerat. Anledning är inte att EU har visat att råden är felaktiga, utan för att de strider mot EUs grundrättighet om fri rörlighet av varor att en svensk myndighet skulle propagera för närpoducerade (läs svenska) livsmedel. Detta är skrämmande.

Det finns en del sakliga invändingar mot ett ensidigt förespråkande av närproducerat. Det är t.ex. inte alls alltid fallet att de står för mindre energiåtgång, ännu mindre om man som konsument åker bil runt för att köpa direkt ute på gårdar. Det betyder inte att det är fel med närproducerat, det finns också andra värden än de rent energimässiga. Men det är inte det frågan gäller här, EU har inte kritiserat sakinnehållet, enligt de pressrapporter som finns, utan helt inriktat sig på att råden strider mot den fria rörligheten av varor. Det i sig är förstås nonsens. Livsmedelsverket har ju inte hindrat någon fri rörlighet eller föreslår några åtgärder mot import av mat. EU verkar ha uppfattningen att det skulle vara svenska myndigheters skyldighet att propagera för ökad rörlighet av varor, som om det inte redan går tillräckligt många långtradare på våra vägar.

Men det är som sagt inte sakfrågan det gäller, utan det gäller åsiktsfrihet. Det är mycket oroande att EU anser sig ha rätt att utöva censur- allt i den fria rörlighetens namn - och att svenska myndigheter och regeringen lägger sig platt för detta. Skäms!

Läs mer om det:
ICA Nyheter
Allt om mat
Miljöaktuellt

Andras inlägg: 

No comments :