Tuesday, 13 September 2011

Mindre salmonella och mindre antibiotikaresistens i ekologiska grisar

Danska undersökningar visar att ekologiska grisar har mindre salmonella än konventionella. Och vad är ännu viktigare, de ekologiska grisarna har mycket färre antibiotikaresistenta bakterier. Det reflekterar i stort att man använder mindre antibiotika.
Overall, there was a marked difference in the use of antimicrobial agents (Figure 11); only about half of the organic herds used antimicrobials, as compared to more than 90% of free range herds and conventional herds. Both consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance (Figure 12) were higher in conventional herds and lower in organic herds. As an example, out of the total of 868 isolates available from all 224 farms, 205 isolates were resistant to tetracycline (organic: 8%, free range: 25% conventional: 32%). The organic farms had the lowest average consumption of tetracycline with 0.04 doses per slaughter pig followed by conventional farms and free range farms with 1.3 and 1.6 doses per slaughter pig, respectively. Thirty-three percent of the free range farms, 38% of the conventional farms and 76% of the organic farms had no tetracycline consumption in the year 2007.
Mitt senaste inlägg om antibiotikaresistens handlade om att de antibiotikarester som sprids i miljön från människor och djur bidrar till resistensproblematiken.

No comments :