Sunday, 29 May 2016

Självklart Ann Linde

Den nya socialdemokratiska EU och handelsministern Ann Linde har ett enkelt jobb, i alla fall är analyserna enkla. Det mesta verkar "självklart" för Ann. Att skära ned på EUs budget och på jordbruksstöden är en självklar svensk linje, säger den nyutsedda EU-ministern i en intervju med Land Lantbruk. "När Sverige gick med i EU så var Cap något av det som vi främst ville ändra. Vi trodde att alla skulle tycka som vi, att vi självklart skulle ta bort den dumma jordbrukspolitiken."

I en intervju i Svenska Dagbladet 28 maj svarar hon på frågan "Frihandel - ja eller nej"?
- Självklart ja! Det är så självklart så det finns inte.
(jag får anta att hennes  grumliga användning av "det finns inte" betyder "det finns inget annat alternativt", "något annat är otänkbart" eller det gräsliga "något annat finns inte på kartan")

Men i kombinationen jordbruk och frihandel är situationen minst av allt självklar. Det är nästan inget land i världen som tillämpar frihandel fullt ut på jordbruksområdet. I Sverige påbörjades ett program för frihandel för mat och jordbruk i slutet på 1980-talet, omställning 90, men det genomfördes aldrig eftersom landet sökte medlemskap i EU. Man kan ha många åsikter och mycket kritik mot EUs jordbrukspolitik - det har jag med - men att EU har en jordbrukspolitik och att man försöker skydda jordbruket är ingen extremistisk hållning.

Redan den nästan fria handeln inom EU innebär mycket stora påfrestningar på jordbruket i olika EU-länder och binder dem till EUs miljö och djurskyddsregler. Det är ingen tillfällighet att svenska bönder begär att man skall ha samma regler som konkurrentländernas. Det är heller ingen tillfällighet att EUs bönder inte anser att det är rimligt att man skall acceptera import av amerikanskt hormonkött när användningen av dessa hormoner är förbjudna inom EU. Användningen av hormoner i uppfödningen uppges sänka kostnaden att föda upp ett ungnöt med 700 kronor.

I dagens läge har EU en importtull på ungefär 30 kronor kilot för nötkött och lite lägre på andra typer av kött. Man har däremot inga eller mycket låga tullar på sojabönor eller palmolja. EU är följaktligen självförsörjande på kött och storimportör av sojabönor och palmolja. Man kan ha synpunkter på om detta är vettigt eftersom det leder till att europeiska djuruppfödare importerat en massa soja som foder och att livsmedelsindustrin använder importerad palmolja istället för solros eller rapsolja. Men exemplet visar också tydligt att det är tack vara tullarna (kombinerade med EUs jordbruksstöd)  som EUs produktion kan upprätthållas. Om man inte gillar köttproduktionen kan man hitta liknande exempel för spannmål eller potatis.

Det finns många sidor av diskussionen om hur handeln fungerar och för och nackdelar med frihandel. Det är mycket oroande att vi nu har en minister som inte tycker att det finns något att diskutera alls.
För Ann Linde är det  självklart att vi skall ha fri import av amerikanskt hormonkött, att vi självklart skall låta industriprodukter som producerats enligt undermåliga miljöregler och arbetsskydd konkurrera fritt med svensk industri (någon kommer ihåg Algots?) Att länder som struntar i att minska sina utsläpp av växthusgaser för att upprätthålla sin globala konkurrenskraft fritt skall konkurrera med länder som försöker ta sitt ansvar är också....självklart.

2 comments:

Jan Wiklund said...

Beträffande frihandel är det ett av de slirigaste ord som finns. Begreppet uppfanns på 1700-talet som rätt för andra än kungliga kompanier att bedriva handel. På 1800-talet betydde det att tullarna skulle bort. Och nu när tullarna praktiskt taget är borta betyder det att bolagen ska ha vetorätt över lagstiftningen, som i TTIP-avtalet.

Om det finns något gemensamt i detta ska det väl vara att "ju mer global handel desto bättre". Och eftersom nästan alla skyller den ökande ojämlikheten på den globaliserade handeln måste det betyda att Linde ser även ökande ojämlikhet som något självklart bra, eller i alla fall oväsentligt.

Gunnar Rundgren said...

Instämmer!