Friday, 11 April 2014

Trädgården Jorden, nu som ebok

Nu finns boken Trädgården Jorden också som e-bok att beställa från Amazon.

Självklart finns den fortfarande i inbunden form i välsorterad bokhandel eller på nätet.
Bokus: Adlibris, Bokextra, CDON, Ord och Bok

Boken kommer också snart finnas på Thailändska för den som föredrar det. Den engelska versionen, Garden Earth finns i en mängd olika utföranden. 

Trädgården Jorden är ett brett ekologiskt och politiskt panorama över människan och planetens tillgångar alltifrån fångstsamhället till dagens globala kapitalism. Boken är inte en ekologisk enfrågebok, utan belyser de ekologiska och sociala kriserna i hela dess sammansatthet. Lösningen består inte i att laga och plåstra. För en mänsklig framtid på klotet krävs radikalt nytänkande och en grundläggande politisk omorientering.

I vår tid har industrialism, kapitalism och politisk demokrati banat väg för ett aldrig tidigare skådat välstånd. Det kapitalistiska systemet baseras emellertid på kolonisering. Marknaden är på god väg att ta över inte bara samhällena och naturen utan även våra vardagsliv, som alltmer styrs av varor och tjänster.

Det som är systemets styrka, att sätta naturens alla resurser i människans tjänst, är också dess svaghet, när resurserna tynar och ekosystemtjänsterna hotas. Och trots mer än hundra år av global kapitalism är fattigdomen skriande och orättvisorna lika stora som tidigare, då en stor del av jordens befolkning och länder inte kan dra nytta av de system som berikar andra. Inte heller får vi en bättre tillvaro och blir lyckligare av ökad konsumtion. En god framtid för oss ligger inte i ännu mer marknad. Inte heller i fler statliga regleringar. Författaren argumenterar för att stärka det civila samhället, skapa nya institutioner och förändra våra värderingar. Läs mer på- http://www.gardenearth.info/sv/

2 comments:

Patrick Sellman said...

"En god framtid för oss ligger inte i ännu mer marknad. Inte heller i fler statliga regleringar."

Den andra delen kan jag hålla med om men den första förstår jag inte riktigt. Om jag inte skall få handla med vem jag vill, vem skall då bestämma vem jag skall handla med och ha rätt att hota och använda våld mot mig för att jag skall låta bli?

Hitintills har det varit staten men vem skall nu göra det?

Om staten tog bort sina gränsvärden och allsköns värderingar och det blev folks eget ansvar skulle du få se en stor förändring.

Dessa gränsvärden är kontraproduktiva och i många fall rena gissningar. När det gäller cocktaileffekten är kunskaperna obetydliga. Skapar endast falsk trygghet och oansvarighet.

"Det är inte så farligt om det finns i affären, annars skulle de inte fått sälja det"

Gunnar Rundgren said...

Patrick, det är stora frågor om stat och marknad. Det finns mycket man kan säga om statliga regleringar. Många av dem är onödiga, många är dåliga, många är skadliga, en del är rätt bra. Men marknader har också sina stora begränsningar. Och de är för övrigt helt beroende av staten för sin funktion. Egendom är upprättad av staten till att börja med. Marknadens förutsättningar skapas av staten, eller lagen i alla fall. Den fria marknaden är en illusion, och i vissa fall en skadlig sådan, som gör att det lönar sig att förstöra miljön eller suga ut arbetskraft. Det behövs ett samhälla för att tygla den. Men det finns också väldigt många delar av vårt liv some inte passar för marknadsreglering.

Min poäng är att vi behöver se bortom Marknadsstaten.Genom stora delar av historien har det mesta av livet inte styrts vare sig av marknad eller stat. Vi är indoktrinerade till att se dem som motsatser och de enda alternativen. I själva verket sitter de i samma båt som Blå Tåget träffande sjunger...