Sunday 29 January 2012

Integration och vård a la marknad - två flugskitar i en smäll...

"Jag har inga synpunkter på var de externa [läs: privata] vårdgivarna lokaliserar sig. Vi bidrar till ökad integration om vi genom en valfrihetsreform gör så att Gottsundabor kan söka sig till primärvård någon annanstans och då rör sig från sin stadsdel eller kommer i kontakt med andra människor i väntrummet"
Så ser Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman på de "vårdvalsreformer" som den styrande alliansen i Uppsala håller på att genomföra (I UNT 29 Januari). Svaret gäller frågan om vad det säger om reformen att inga privata vårdcentraler har etablerats i Gottsunda (mer än 50% utlandsfödda, lågstatusområde) medan flera har öppnats i Luthagen (mindre än 15% utlandsfödda, högstatusområde). Han lyckas motivera en misslyckad vårdpolitik med en sanslös syn på hur vi skall få integration i samhället. Kanske de kan stänga Systembolagen i Vellinge och Djursholm, så att de rika kan på en anledning att integreras bättre med de mindre välbeställda i Rosengård och Rinkeby?


Jag brukar inte ägna min blogg inlägg åt den här typen av dagsaktuella politiska inägg - men jag tyckte att uttalandet uttrycker en extrem tro på att marknadslösningar är bäst på att lösa problem på alla områden. En tro som helt saknar empirisk grund.

mer om Uppsalas vårdpolitik

Ojämlik vård efter reform

http://www.unt.se/enkoping/forsatta-problem-for-vardcentral-1647421.aspx
http://www.unt.se/debatt/vi-fortsatter-mota-medborgarnas-krav-1638650.aspx

No comments: