Thursday, 28 July 2011

regnskogsskövling för köttuppfödning: 24kg CO2 per kilo eller 1000kgCO2 per kg?I sista numret av Ekologiskt Lantbruk redovisas forskning av Christel Cederberg, en av Sveriges främsta experter på livscykelanalyser. Det klarläggs att klimateffekten av avskogning är mycket större än alla andra klimateffekter av den brasilianska köttproduktionen tillsammans. Inte så förvånande kanske. Förändrad markanvändning är ju en av de största orsakerna till växthusgasutsläpp även globalt.

Men hur skall man räkna? Om man säger att effekterna av avskogningen (skövlingen är väl ett bättre, mer värdeladdat ord!) skall slås ut på 20 år så motsvarar utsläppen cirka 1000 kg CO2 her kilo kött - som kommer från de områdena. Men den produktionen motsvarar bara 6 procent av brasiliens produktion, då det mesta inte alls kommer från områden som avskogats nyligen. Slår man ut utsläppen på hela Brasiliens produktion så motsvarar utsläppen 60 kg CO2 per kilo kött. Och väljer man att slå ut effekten av avskogningen på femtio år och på hela Brasiliens köttproduktion så blir det 25 kg  COS per kilo kött. Och ändå så är det här förenklingar. "De är fullt av osäkerheter och komplexa samband", säger Christel.

Vad som är rent oärligt är när man uppmanar till att inte köpa "Brasilianskt kött" med motivet att det orsakar 1000 kg CO2 utsläpp per kilo kött, eller att det orsakar avskogning. Det är lika oärligt, och irrelevant som att säga att man inte skall äta "Svenska grönsaker" därför att odlingen av morötter på torvjordar orsakar stora växthusgasutsläpp (Från Sveriges 270 000 ha odlade torvjordar avges årligen ca 4 milj. ton koldioxid. Det motsvarar 6-8% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.) - eller det är egentligen ännu värre. Det är som att säga undvik europeiska grönsaker för att en mindre del av dem orsakar stora växthugasutsläpp, tex torvodlade morötter eller växthusodlade tomater. Brasilien är ju ungefär dubbelt så stort som hela EU.

Missförstå mig rätt. Jag tycker att det vore rimligt att vi äter mindre kött, och att en större andel av det kött vi äter kommer från Sverige (idag är det bara 50% av nötköttet som är svenskt). Men argumenten för det är inte i första hand att brasiliansk köttproduktion baseras på regnskogsskövling.

No comments: