Saturday 28 August 2010

Tack för det.

Anders Weidung recenserar Trädgården Jorden i BTJ häftet (www.btj.se). Tyvärr får jag inte återge hela recensionen av copyrightskäl, men lite utdrag går bra:

Med fokus på människans inverkan på jordens resurser och miljö och målet långsiktigt hållbar utveckling tecknas bilden av samhällets historiska utveckling, de ekonomiska systemen m.m.... Framställningen har många referenser inom såväl miljö- som samhällsvetenskap och är en mycket tänkvärd och ihärdig argumentation för en kraftig samhällsförändring.

Läs mer på http://www.gardenearth.info/sv/

No comments: