Thursday, 24 May 2012

Avverka Eskil!!

Med anledning av jordbruksministerns intervju i Dagens Nyheter idag så återpublicerar jag det jag skrev under rubriken "Enfald i Skogen" för två år sedan.Fallet fanns med i Maciej Zarembas serie av artiklar om skogen i Dagens nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/motorsagsmassakern-det-finns-alternativ-men-lagen-kraver-kalhyggen

Skogsägaren Harald Holmberg i Lycksele, som vill sköta en del av sin skog med den så kallade naturkulturmetoden, fick avslag även i kammarrätten. (läs mer i Skogsaktuellt). Jag tänker inte utveckla här vad den metoden innebär ( se tex denna artikel) men på det stora hela är det ett kalhyggesfritt skogsbruk, som skapar vackra skogar. Men i Sverige har vi produktivitetskrav på skogen och Skogstyrelsen har rollen som överstepräst som avgör vilken typ av skogsbruk som uppfyller lagens krav på avkastning. Den här historien har många bottnar. En rör äganderätten, där Holmberg och de som stöder honom anser att Skogstyrelsen gör intrång på äganderätten genom att diktera hur skogen skall skötas. Och det gör man. Sen kan man tycka att den heliga äganderätten ibland får böja sig för andra intressen - i alla fall tycker jag det. Det är trots allt bra att samhället kan begränsa folks rätt att exploatera mark om det sker utan hänsyn till miljö, lokalsamhället, kultur osv. Detta oavsett om det gäller grustag, skog eller vattendrag.

Det som är upprörande här är att Skogsstyrelsen så hårt driver produktionsmålen, och att man så bestämt avfärdar alternativa sätt att sköta skogen. Hitills har Skogstyrelsen påfallande ofta haft FEL och de förhärskande iddeerna inom skogsbruket visar sig ofta senare vara felaktiga. se t.ex. effekterna av Gudrun, vilka blev mycket värre pga av ensidig satsning på gran. Vi fick själva åläggande att avverka och plantera mark, vilken senare, just för att vi vägrade kunde avsättas som frivillig naturreserv. Om Skogstyrelsen hade fått bestämma hade det blivit granåker. Skogsbruk är så oerhört lånsiktigt att det inte är någon som kan förutse hur marknad och samhällsintressen ser ut om femtio år (hur många skulle ha räknat med skogens roll som kolfälla för tjugo år sedan). Inom rimliga gränser bör vi i stället uppmuntra mångfald i skogsbruket. Personligen tycker jag att resonemanget bakom naturkulturmetoden verkar sunt, och mycket sundare än tankarna på att vi skall börja intensivodla skog vilket just föreslagits från SLU. Heja Harald!

Som tur var så får Erlandson mycket mothugg:
Åsa Romson: http://www.dn.se/nyheter/politik/romson-vi-borde-stimulera-alternativa-hyggesmetoder


Aftonbladets ledare däremot hejar på Erlandsson:
"Dagens Nyheter har skickat ut sin speciella folkstormsgenerator - Maciej Zaremba - för att avslöja att svenska träd huggs ner. Zaremba får precis som vanligt obegränsat med plats och obegränsat med tid för att bygga upp sitt fall. Och resultatet blir det vanliga. En mästerlig halvsanning som väcker känslor hos Dagens Nyheters kärnläsare - en lagom utbildad stockholmare med höga tankar om sig själv." skriver de - som själva antagligen tillhör just den kategorien.  Men rätt skall vara rätt, jag tycker också att Zaremba knep en del billiga och tendensiösa poäng i sin artikel. Men det försvarar inte Erlandsson...eller Aftonbladet.

No comments :