Sunday, 14 August 2022

Minska produktionen!

Att försöka minska konsumtionen utan att minska produktionen är som att tejpa en vattenledning som sprungit läck medan pumparna går hårdare för varje minut. Och alla som försökt vet att det inte går.

Oksana Mont och Carl Dalhammar förespråkar en ny politik för en minskad konsumtion i en artikel i Aftonbladet 9 augusti 2022. De konstaterar att fokus på hållbar konsumtion är helt otillräckligt för att göra riktig skillnad. De pekar också på det faktum att de rika konsumerar oerhört mycket mer än alla andra. Det är lätt att hålla med, men det är svårt att begripa att deras perspektiv är så ensidigt inriktat på konsumtion och inte på produktion och på den institution som reglerar båda, marknaden.

Mont och Dalhammar har delvis insett det när de skriver: ”en politik som syftar till att minska konsumtionen ifrågasätter det rådande tillväxtparadigmet”. Därför är det märkvärdigt att deras föreslagna åtgärder enbart är riktade mot konsumtionssidan med exempelvis flyg och köttkvoter. Men att försöka minska konsumtionen utan att minska produktionen är som att tejpa en vattenledning som sprungit läck medan pumparna går hårdare för varje minut.

Det är produktionen som bestämmer vilka löner de som arbetar får och allt folk tjänar kommer de också att antingen konsumera eller ”investera” i ny produktion. Det enda sättet den enskilde kan minska sin konsumtion på är att tjäna mindre pengar vilket i sin tur kan uppnås genom att arbeta mindre eller att arbeta mindre effektivt. Men detta strider mot de två starkaste drivkrafterna i en marknadsekonomi: konkurrens och kravet på avkastning på kapital.

Tourist Serengeti
Många tjänster kräver mer resurser än varuproduktion

För företag på konkurrensutsatta marknader är det inte möjligt att stanna upp och vara nöjd som det är, utan de måste ständigt öka produktiviteten och effektivitet. Detta leder till lägre priser och folk köper mer. Det betyder också att varje arbetare kommer att producera mer och förbruka mer resurser vilket betyder att den totala resursförbrukningen ökar. Om konsumtionen inte ökar betyder det i stället att företaget kan friställa delar av arbetsstyrkan och dessa kommer då sysselsättas i annan resurskrävande produktion. Samtidigt som konsumenterna får pengar över till att konsumera andra resurskrävande varor och tjänster.

För kapitalet som ständigt kräver avkastning är det inte heller ett alternativ att vila i madrassen, utan det kommer rastlöst att starta nya resurskrävande verksamheter, för att få avkastning på kapitalet. Ökad konsumtion och ökad resursförbrukning är därför både en logisk följd av och en helt nödvändig beståndsdel av den kapitalistiska marknadsekonomin. Inte ens en övergång till mer tjänster påverkar detta. Det finns inget som helst samband mellan länders resursförbrukning och tjänsternas andel av BNP. 

Tjänster utgör exempelvis hela 77 procent av BNP i USA medan de utgör 66 procent i Sverige. Tjänsternas andel av Kinas BNP har fördubblats sedan 1970, medan Kinas resursförbrukning per person ökade minst 900 procent under samma tid. Jag utvecklar detta i mycket mer detalj i artikeln Den gröna given blandar bort korten.

2 comments:

Jan Wiklund said...

Återigen: Materiella resurser är olika och vållar olika mycket skada när de används. Man kan inte sätta upp ett ett-til-ett-förhållande mellan pengar och materia. Det är en neoklassisk vanföreställning att allt kan översättas i pengar. Att all ekonomisk verksamhet är samma sort.

Det som främst behöver undvikas är fossila bränslen, organiska halogenföreningar och tungmetaller. Plus en del ämnen det råder absolut brist på i världen. Lyckas man med det gör det inte så mycket att annan reursförbrukning ökar. Eller det är i alla fall inte ett lika brinnande problem.

Gunnar Rundgren said...

@Jan. Självklart är materiella resurser olika och orsakar olika mycket skada. Vilket betyder att det givetvis är bättre att använda en resurs vars användning eller utvinning orsakar liten skada än en som orsakar stor skada. Men det förtar inte det grundläggande sambandet mellan produktion och konsumtion, att det snarast är produktionen som driver konsumtionen än tvärtom. det förändrar inte heller det faktum att en ökad resursförbrukning på systemnivå är inbyggt i det ekonomiska systemet. Om man tycker att det är ok och hållbart så är det givetvis inget problem.

Men även konsumtion av helt ofarliga material som järn, sand eller kalksten orsakar betydande och växande problem.
Ekonomisk verksamhet som ligger utanför marknader fungerar på annat sätt.