Monday, 7 December 2015

Vad är egentligen ekonomi?

Jag fick en fråga om vad som borde in i skolornas ekonomiundervisning av en person som gör sitt examensarbete till lärarexamen. Hon skriver så här: "den bild som eleverna har när de kommer till mig är att ekonomi handlar om pengar och när jag läser i de kursplaner jag har stött på så handlar ekonomiundervisningen i dag till stor del om pengar, vinst och tillväxt. Ekonomi betyder ju egentligen hushållning med begränsade resurser och jag vill med min uppsats se hur begreppet ekonomi används i läroplanerna."

Så här svarade jag:
Den gängse bilden av "ekonomin" är att det är någon form av självreglerande lagbundet system som leder till rationell hushållning. I stället borde utbildningen visa i hur stor utsträckning det som framställs som logiskt och rationellt och till och med rättvist är utryck för samhälleliga relationer, inte minst makt.

Marknader, äganderätt, aktiebolag, banker, ränta, arbetsgivaravgifter och pengar är alla samhälleliga skapelser som utformats för att tjäna vissa syften.

Genom att samma pengar kan användas till så vitt skilda saker som att köpa människors arbete, barn, sex, hälsa, plastbyttor, en levande varelses gener, musik, träd, uran, fiskar, framtida generationers miljöutrymme, forna generationers spinnrockar och rätten att släppa ut koldioxid så invaggas vi i föreställningen om att alla dessa saker är utbytbara och att dessa transaktioner är rättvisa, vilket de självklart inte är.
det är givetvis en kortversion....

...och jag är väl medveten att vissa typer av sexhandel är förbjuden, vilket bara understryker riktigheten i mitt argument. Organhandel är också förbjudet, och slaveri. Ränta var förbjudet i forna tider och är fortfarande inom islam så vitt jag vet. "Barn" kan inte heller köpas, men "att kunna få barn" kan köpas. Min poäng är att det är samhälleliga konventioner som bestämmer allt det där, och lika absurt som vi tycker det är med slaveri kan framtida generationer kanske tycka att vår handel med utsläppsrätter är. Eller att vi inte ger naturen något annat värde än vad det kostar att skövla den.  

2 comments:

Laila said...

Så sant! Hoppas hon lyssnar på ditt svar och så småningom orkar ge ekonomiämnet lite distans och perspektiv! Jag läser just nu Hararis bok Sapiens. Stater, religioner, lagar, aktiebolag, pengar - allt är fiktiva föreställningar, myter som fungerar så länge vi tror på dem.
Allt gott!/Laila

Jan Wiklund said...

Det pågår en världsomspännande revolt mot ekonomiämnets bisarra navelskåderi, mest uttalat organiserat inom World Economics Association, världens största ekonomsammanslutning. Men i Sverige händer inte mycket. Jag känner inte till några fler anslutna ekonomer än Lars Syll och Peter Söderbaum, den senare dessutom pensionerad.