Tuesday 21 April 2015

mat som handelsvaror går inte att förena med jordbruk som planetskötsel

På Naturbrukskonferensen i Örebro pratade jag om hur omvandlingen av mat till handelsvaror är den mest omvälvande förändringen av jordbruket, och att det är det som vi måste förändra för att åter integrera maten, jordbruket, naturen och kulturen i ett sammanhang.

2 comments:

Jan Wiklund said...

Ett problem finns i detta - om alla ska bli bönder tvingas vi lägga ner stadsnäringarna, vilket skulle minska jordbrukets kapacitet ordentligt. Antagligen skulle några miljarder svälta ihjäl. Det är ingen slump att svält bara förekommer i länder som inte har någon industri....

Gunnar Rundgren said...

Det ligger något i det. Men alternativen behöver inte vara antingen 1 procent av befolkningen eller 80 procent. Problemet är att det inte finns några "naturliga" begränsningar i det globala handelssystemet, inget lagom.