Tuesday, 20 January 2015

Om hundra år: två mjölkbönder

I Danmark får bankerna nu skriva av skulderna hos bönderna rapporterar Maskinbladet. Och i holländsk växthusodling har hälften av odlarna inte kunnat betala ränta på sina skulder sedan 2011, rapporterar ATL. Detta medan svenska mjölkbönder står med foten i avgrunden. Med samma nedläggningstakt som de senaste 30 åren så har vi två mjölkproducenter kvar år 2114! Men lugn, de kommer bara ha 150 000 kor var - om de lyckas i den internationella konkurrensen vill säga.

Det är ju trots allt bara en bonde som kan vara billigast. Och när hen väl nått dit, så är det inget Nirvana. Tvärtom. Snart har flera kommit ifatt, och hen får börja om igen. I takt med att tätklungan kapar mer och mer kostnader, och vältrar över kostnader på samhället, naturen och framtida generationer, så står de andra där, det stora flertalet bönder, och ser sina inkomster förtvina. 

Vem är det som fortfarande tror att fortsatt rationalisering är lösningen? Vem är det som fortfarande tror att fri handel och obegränsad konkurrens verkligen är lösningen? Räck upp din hand...

No comments :