Monday, 16 April 2012

var skall vi jobba?

Man kan undra vad som gör det så viktigt att fortsätta minskningen av antalet bönder och öka antalet sysselsatta i att servera oss mat? För det är ju trots allt innebörden både av de underliggande ekonomiska trenderna och den förda politiken.

Jag deltog i en debatt igår på Skafferiet på Berns.Gunnar Lindstedt var där också, han som skrivit Svart Jord. Han talade om hur energiknapphet kommer förändra jordbruket och att vi kanske skulle behöva en miljon människor som sysslar med jordbruk i Sverige. Sådana påståenden drar lätt lite löje.

Jag roade mig denna morgon med att plocka fram data från SCB på sysselsättningen i tre brancher med resultatet nedan. Vi ser att vi nu har mer än en miljon sysselsatta i handel, transport, hotell och restaurang och diverse andra personliga och kulturella tjänster, och bara 70 tusen i jordbruket.


1993 1998 2003
jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 90840 81914 71441
handel; transport, magasinering; kommunikation 698631 738079 763316
personliga och kulturella tjänster 229111 260100 282630

Sysselsättningen specifikt i hotell och restaurantbranchen har utvecklats så här:


För USA lyckades jag få fram mer belysande siffror:
9,6 miljoner är sysselsatta i "food services", 1,5 miljoner i livsmedelsindustrin och 15,3 miljoner in dagligvaruhandel jämfört med bara 2 miljoner i jordbruket. 

Man kan undra vad som gör det så viktigt att fortsätta minskningen av antalet bönder och öka antalet sysselsatta i att servera oss mat? Det är särskilt lite ironiskt att fundera över det när man sitter i en debatt på Berns och många av de som deltog är intresserad av högkvalitativ mat. Hur kommer det sig att det är så himla tjusigt att ha flotta restauranger som satsar på de bästa varor och så himla fel att göra det samma i jordbruket? Hur kommer det sig att regeringen stimulerar en sysselsättning i tjänarbrancher och fortsatt driver på "rationalisering" av jordbruket - en förskönande omskrivning för industrialisering. 

Vi har aldrig varit så många människor på jorden och ändå strävar vi efter att färre och färre skall syssla med jordbruk. Vi ersätter mänskligt arbete med maskiner, bekämpningsmedel och konstgödsel. Visst till en viss gräns så har det varit bra. Att hacka upp en åker för hand eller skyffla dynga med grep är ingen sinekur (jag vet, för jag har gjort det). Att bära vatten i kanna är slitigt jämfört med att få den pumpad till fältet. osv. Vi kan och skall ha maskiner i jordbruket, alla behöver inte vara bönder, men det finns helt klart avtagande fördelar med en ständig rationalisering och färre och färre människor - helt bortsett från sysselsättningsresonemang. I djurhållningen är det ju mest uppenbart.

Fler bönder!


Debatten på Skafferiet handlade i stort om jordens livsmedelsförsörjning, och frågan om ekologisk eller konventionellt jordbruk är det som skall föda en växande befolkning. Jag har skrivit mycket om det tidigare och upprepar det inte här. Om du är intresserad kan du läsa:  Mer stolligheter om ekologiskt
Rika svälter inte
Eller titta på ett föredrag på EPOKs webTV2 comments:

Jan Wiklund said...

För en eller annan evighet sen gjorde man i Dalarna en utredning om hur ett kemifritt jordbruk skulle fungera. Man kom fram till att det skulle krävas mer areal och mer folk att driva - men att det ekonomiskt sett skulle kosta ungefär som nu. Vet du något om detta, och vad det blev av den utredningen (som jag förmodar var helt akademisk)?

Gunnar Rundgren said...

Har något vagt minne av att ha hört det. Kolla med: Hans Bovin, telefon 0650-56 71 10, mobil 070-266 71 10, e-post info@deveco.se han kanske vet.