Sunday 6 November 2011

Ekologiskt jordbruk är mer än regelverk

Gunnar Rundgren var tydlig med att ekologiskt jordbruk inte är uthålligt som det ser ut idag, men det är inget annat jordbruk heller. Dessutom är ekologiskt jordbruk så mycket mer än det jordbruk som ryms inom de regelverk som satts upp för certifieringen.
Det var omkring åttio personer som trängdes i Ultuna Studentkår den 31 oktober när Gunnar Rundgren berättade om ekologiskt jordbruk på ett lunchseminarium ordnat av EPOK.
Läs mer 

No comments: