Wednesday 8 September 2010

Brekk på catwalken

Lars Peder Brekk är jordbruksminister i Norge. Här uppvisar han en ekologisk kostym vid den stora ekokonferensen i Oslo 7-8 september. Det var nu också andra modeller....

Konferensen var intressant. Jag pratade själv och även tex Nadia Scialabba från FAO, Artur Granstedt och Mats-Eric Nilsson. Det föredrag som gjorde störst intryck på mig var överläkaren Berit Nordstrand som pratade om kost, ekologisk mat och hälsa. Hon gjorde mycket starka uttalanden om vikten av att äta ekologist.

I övrigt var det ett utmärkt arrangemang som förhoppningsvis kan sätta lite fart på det ekologiska i Norge. Det ligger ju lite efter Sverige och Danmark vad gäller både produktion och marknad. Men de ligger inte efter i att ordna en bra ekologisk konferens. Och inte har jag sett vare sig Sveriges eller Danmarks jordbruksministrar på catwalken.

Norge har ett mycket ambitiöst mål för ekologiskt - 15 procent. Men inte bara 15 procent odling, utan också 15 procent konsumtion! Det ni!.

No comments: