Trädgården Jorden

Trädgården Jorden

Bokus: , 172:-
Adlibris, 174:-
CDON, 169:-
Ord och Bok, 182;-
Kindle ebok

eller beställ den direkt från mig, Du får 336 sidor späckad läsning, och djärva tankar i inbundet format för 180 kronor inklusive moms och frakt. Eller köp två för 300 kronor.
Beställ från gunnar@grolink.se

Boken finns också översatt till på engelska och thailändska.

Denna bok är ett brett ekologiskt och politiskt panorama över människan och planetens tillgångar alltifrån fångstsamhället till dagens globala kapitalism. Boken är inte en ekologisk enfrågebok, utan belyser de ekologiska och sociala kriserna i hela dess sammansatthet. Lösningen består inte i att laga och plåstra. För en mänsklig framtid på klotet krävs radikalt nytänkande och en grundläggande politisk omorientering.
I vår tid har industrialism, kapitalism och politisk demokrati banat väg för ett aldrig tidigare skådat välstånd. Det kapitalistiska systemet baseras emellertid på kolonisering. Marknaden är på god väg att ta över inte bara samhällena och naturen utan även våra vardagsliv, som alltmer styrs av varor och tjänster.

Det som är systemets styrka, att sätta naturens alla resurser i människans tjänst, är också dess svaghet, när resurserna tynar och ekosystemtjänsterna hotas. Och trots mer än hundra år av global kapitalism är fattigdomen skriande och orättvisorna lika stora som tidigare, då en stor del av jordens befolkning och länder inte kan dra nytta av de system som berikar andra. Inte heller får vi en bättre tillvaro och blir lyckligare av ökad konsumtion. En god framtid för oss ligger inte i ännu mer marknad. Inte heller i fler statliga regleringar. Författaren argumenterar för att stärka det civila samhället, skapa nya institutioner och förändra våra värderingar.

Andra tycker:
"Det gör hans bok unik och faktiskt ganska imponerande"
Trädgården Jorden "är grundlig, den börjar med jägare och samlare och arbetar sig målmedvetet framåt för att sluta med betraktelser om framtiden. Den tar helhetsgrepp, diskuterar kapitalismens vara eller icke vara (både- och, anser Rundgren), utreder orsakerna till varför människan på samma gång är mirakulöst skapande och förbluffande kortsiktig och föröder naturens kapital." skriver Sverker Sörlin i UNT.

Han fortsätter: Detta är, precis som de bästa av förebilderna, en utomordentlig bok som borde läsas av många. I all synnerhet kan den vara användbar vid universitet och högskolor, i flera ämnen. Den ger en översiktlig kunskap om de historiska samband som format vår värld. Den ger en ögonblicksbild av hur världen ser ut just nu, med alla sina grymma orättvisor. Och den introducerar många viktiga samband, framförallt pekar den ut människornas nästan överallt tanklösa framfart.
och: Alla dessa erfarenheter är sammanflätade. Det gör hans bok unik och faktiskt ganska imponerande. Läs hela

En mycket tänkvärd argumentation


Anders Weidung recenserar Trädgården Jorden i BTJ häftet (www.btj.se). Tyvärr får vi inte återge hela recensionen av copyright skäl, men lite utdrag går bra:
Med fokus på människans inverkan på jordens resurser och miljö och målet långsiktigt hållbar utveckling tecknas bilden av samhällets historiska utveckling, de ekonomiska systemen m.m.....Efter att först söka beskriva, på en mycket generell nivå, de stora sammanhangen, resurser, teknik, ekonomi m.m., ger författaren en bild av vår tids stora ekologiska frågeställningar. På basen av detta övergår han till att ge sin syn på olika grundläggande ekonomiska och politiska förhållanden... Slutligen tecknas bilden av de förändringar författaren ser som nödvändiga, och detta utmynnar i det radikalt alternativa samhällssystemet "trädgården jorden". Framställningen har många referenser inom såväl miljö- som samhällsvetenskap och är en mycket tänkvärd och ihärdig argumentation för en kraftig samhällsförändring.

Vem skall då bry sig om oss?

JAKs medlemstidning Grus recenserar Trädgården Jorden. Ett litet utdrag:
....boken är till mångt och mycket en sammanfattning av vad andra har skrivit, sagt och tänkt, men han sammanbinder också olika tankar på sätt som jag inte tidigare sett. Vidare framhåller han komplexiteten i att både fokusera för mycket på en fråga och/eller på ett delproblem, till exempel som idag där all fokus ligger på klimatfrågan. Trädgården Jorden är mer komplex än så. Och det är där som Gunnar väljer att avsluta sin bok; vi lever i en komplex kontext och om vi inte bryr oss om alla andra människor och andra organismer, vem ska då bry sig om oss?

 Trädgården jorden :
från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter (2010)
En spännande bok om vår tids stora ekologiska frågeställningar i ett globalt perspektiv. Du får en genomgång av det mänskliga samhällets utveckling genom historien och den påverkan som människan har haft på miljön och jordens resurser. Från tidiga jägarsamhällen till dagens globaliserade värld. Kan ett helt nytt samhällssysten ,"Trädgården jorden", bli framtidens svar på våra problem?