Tuesday 27 February 2024

Ekokonsumenterna drog in på maten men inte på alkoholen

Trots en kraftig minskning av försäljningen av ekologiska varor under 2021,2022 och större delen av 2023 (det vände uppåt det sista kvartalet 2023) har inte  alkoholförsäljningen drabbats.  Andelen ekologiskt, mätt i liter, hos Systembolaget ökade från 13 % till 14 % mellan 2021 och 2023. Försäljningen stod i princip still men inköpen av konventionella produkter minskade litet grand. Försäljningen av ekologiskt ökade också med kring 3 procent mellan 2020 och 2021.

Man kan verkligen fundera på logiken i att folk köper mindre ekomat men att deras inköp av alkohol inte alls är påverkat. 

Min spaning är att många tänker helt olika mellan mat och nöjen och att alkoholen förs på nöjeskontot. I "svåra tider" (allt är relativt...) är man mer benägen att dra in på maten än att offra några nöjen. Det stöds också av att restaurangerna har noterat kraftigt ökad försäljning under 2022 och 2023. 


Eller.....kan det vara helt olika konsumentgrupper som köper ekologisk mat och de som köper ekologiskt sprit, vin och öl? Eller är ekokonsumenterna helt enkelt i högre utsträckning alkoholister än andra? Har du bättre förklaringar?

No comments: