Sunday, 25 April 2021

Vad betyder växtbaserat?

Växtbaserat är på allas läppar.

Livsmedelsverkets generaldirektör pratar om det. Stockholms kommun skriver att den arbetar för en ”ökning av sunda växtbaserade livsmedel”. Uppsala kommuns måltidsservice skall ”införa fler växtbaserade måltider”.  Statens turistbyrå marknadsför “goda och spännande växtbaserade måltidsupplevelser i Sverige”, givetvis under en engelsk slogan: Plant based by Sweden.

Men vad menar de – egentligen?

Begreppet växtbaserat saknar en officiell definition. Vissa tolkar det som att maten huvudsakligen skall bestå av vegetabiliska produkter. Men med den definitionen så är uppmaningen att man skall äta växtbaserat meningslös eftersom genomsnittssvensken redan huvudsakligen äter vegetabiliska livsmedel oavsett om man räknar på vikt, på kalorier eller i kronor.

Andra menar att växtbaserat betyder att man bara äter vegetabilier. Djurens Rätt beklagar sig exempelvis över att ”endast ett fåtal kommuner väljer att göra någon större andel av de vegetariska rätterna helt växtbaserade”. I den broschyr om maten i skolan som organisationen gjort är det uppenbart att man sätter likhetstecken mellan veganskt och växtbaserat. För många förespråkare av vegansk kost är det en medveten strategi att tala om växtbaserat istället för veganskt. Växtbaserat låter helt enkelt bättre. En kandidatuppsats av Charlotte Green vid Uppsala universitet konstaterar “Positiva associationer i relation till kost framkom för ordet växtbaserad och delvis negativa, icke-kostrelaterade associationer till ordet vegan.”

Är den växtbaserad, vegansk eller "bara" en vegetabilie?

 

Men även bland de som förespråkar vegansk mat finns det vitt skilda definitioner av begreppet växtbaserat. Vissa definierar det som vegankost som består av oprocessade råvaror”. För den alltmer tongivande branschorganisationen Växtbaserat Sverige är det motsatsen som gäller. De använder begreppet växtbaserat för livsmedel av vegetabiliskt ursprung som processats för att funktionellt ersätta animaliska livsmedel, produkter som sojafärs och havredryck. I deras värld är inte färska grönsaker växtbaserade.

Med tanke på bristen på vedertagen definition och lobbygruppers skilda användning av begreppet bör inte myndigheter, som Livsmedelsverket eller kommuner, använda sig av begreppet. Om man menar att kosten skall bestå enbart av vegetabiliska livsmedel kan man säga det eller använda begreppet veganskt. Menar man att maten huvudsakligen skall bestå av vegetabilier så kan man säga det, men vara medveten om att man slår in öppna dörrar.

No comments :