Friday 22 July 2016

Marknaden, inte vetenskapen styr jordbrukarnas valTorbjörn Fagerström och Jens Sundström hävdar att det konventionella jordbruket är vetenskapsbaserat. De visar sin okunnighet om vem som är jordbrukets herre. Marknaden. 

Ekojordbruket är inte bättre än det konventionella jordbruket hävdar Torbjörn Fagerström och Jens Sundström på DN Debatt 16 juli, en repetition av många tidigare artiklar på samma tema. De har fått ett flertal välartikulerade svar (t.ex. av Artur Granstedt) på tal på artikelns huvudtes, att det ekologiska jordbruket inte är miljövänligt, så jag lämnar det därhän.  

I artikeln hävdar de också att det konventionella jordbruket, till skillnad från det ekologiska är ”vetenskapsbaserat”. De visar med detta prov på en inte alltför ovanlig hybris från akademin. Värre är att de visar att de helt saknar förståelse för vad det är som styr jordbrukarnas val. 

Det finns ingen grund att hävda att den jordbrukare som väljer att använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs på sin åker tillämpar en mer vetenskaplig metod än den som harvar sina ogräs. Att en viss metod eller ett insatsmedel, säg DDT, har tagits fram med hjälp av vetenskap gör heller inte att användandet av det är vetenskapligt lika lite som det är ovetenskapligt att använda sig av växtföljder bara för att de grundar sig på generationers erfarenheter snarare än forskning. 

Om en bonde odlar broccoli eller vete beror på hens personliga preferenser, gårdens förutsättningar, samhällsstöd och regelverk och inte minst på marknadsförutsättningarna. Vetenskap spelar en försumbar roll i detta val. Lika lite är det vetenskapen som styr om bondens traktor går på diesel eller hemodlad raps. Det är heller inte brist på vetenskap som gör att allt fler svenska mjölkbönder släcker ljuset i ladugården för gott; det är den som producerat billigast som överlever. På samma sätt förhåller det sig med valet av metoder; de styrs av många faktorer, där marknaden för varor och insatsmedel är den viktigaste. Utformningen av EU:s jordbruksstöd (där stöd för ekologisk odling bara är en liten del) kommer därnäst medan vetenskap spelar en marginell roll. 

Jordbruksforskning är viktig och angelägen, det är t.ex. en skandal att det inte bedrivs någon offentligt finansierad svensk växtförädling. Men det är en intellektuell kullerbytta att tro att det främst är vetenskapliga överväganden som avgör jordbrukarnas val. Jordbruket i Sverige dirigeras i huvudsak av marknaden, med EU stöd som god två. 

Inlägg publicerat på DN Debatt.

I nästa led kan man givetvis fråga sig vem eller vad det är som styr "marknaden". Det är något jag försöker bena ut i boken Den stora ätstörningen som kommer ut i höst.

Tilägg 22 juli. Jag ser nu att herrarna har tillrättavisat mig i ytterligare ett inlägg. Men de har antingen inte förstått mitt inlägg eller missförstår mig medvetet. Mitt inlägg handlade om att det är djupt missvisande att 1) påstå att det konventionella jordbruket är vetenskapsbaserat medan det ekologiska inte är det och 2) påstå att det är vetenskapen som styr jordbrukarnas val. De verkar förfäkta att en oreglerad eller omanipulerad marknad skulle styra mot en vetenskapsbaserad produktion. Men det finns inget som helst stöd för det påståendet, snarare gäller motsatsen.

No comments: